- Vi har aldri arrangert noe lignende før, men har lenge tenkt at vi ville legge til rette for at flere av de eldre som aldri får kommet til kirken lenger, får i alle fall en mulighet årlig, sier sogneprest Annette Stenseng til Herøyfjerdingen.

 

Kirka er et helt spesielt hus, og det knytter seg mange sterke opplevelser og minner fra viktige merkedager og milepæler i livet for mange.

 

Pensjonistkoret i Mosjøen

Så bød anledningen seg når pensjonistkoret ”Kor uten grenser” fra Mosjøen ville ta turen til Herøy, og ønsket en sangstund i kirka.

 

- Da vi lufta ideen på sykehjemmet om de kunne være med å legge til rette, var vi raskt enige om at dette ville vi få til! Dette handler i stor grad om å legge til rette for åndelige og eksistensielle behov og ta mulighetene til livsynsutfoldelse for beboerne på alvor, sier Annette.

 

Det vil bli en liten omvisning i kirka ved Lillian Nilsen også denne dagen, samt mulighet til å ta turen innom kirkegården etter sangstunden, som avsluttes med kaffe og prat bak i kirka.

 

- Dette håper vi er av interesse for flere lag og foreninger også, som Kirkeforeningen, pensjonistforeningen, Røde kors og seniordansere for å nevne noen, sier Annette.

 

- Sjalg Wika blir også med og spiller flygelhorn/trompet, og vi gleder oss til å komme til Herøy, sier Martha Mikalsen til Herøyfjerdingen.

 

Ordner skyss

Alle eldre og uføre som ønsker å komme til kirka denne dagen, kan ta kontakt med Kirkekontoret, så ordner vi med skyss, avslutter Annette.

 

Skyss fra sykehjemmet kl. 11.30

 

Ta gjerne kontakt på tlf. 951 61 564