Eldrerådet ønsker bedre kommunikasjon

istvan_02
Representanten Istvan Heiszter, som også er leder i eldrerådet, klaget gjennom en interpellasjon på manglende tilbakemeldinger fra kommunen på rådets arbeid. Og ordfører Jensen mente kritikken var på sin plass.
- Herøy eldreråd er lite tilfreds med at rådet ikke får respons på sitt arbeid, verken fra politisk ledelse eller administrasjon.

Det er skuffende at man ikke får greie på hva som skjer videre. Møteprotokoll (særskilt utskrift) sendes regelmessig til ordfører og rådmann, men det virker som at der blir sakene henlagt, uttalte Istvan Heiszter fra talerstolen i kommunestyresalen i dag.

Gammel sak uten respons Som eksempel nevnte Heiszter en snart et år gammel sak som eldrerådet fortsatt ikke har fått svar på.

Han refererte vedtaket:

"I følge ledelsen ved Herøy omsorgssenter regnes ikke beboerne av omsorgsleilighetene som beboere på institusjon. Det er kun 18 institusjonsplasser igjen, det vil si dement- og sykeavdelingen.

Brukerrådets fuksjon har lite å tilføre disse gruppene etter rådets erfaring.

Eldrerådet har behov for politisk avklaring av videre funksjon for brukerrådet. Inntil videre stoppes virksomheten av brukerrådet. Kunne brukerådets funksjon endres til å omfatte alle som mottar tjenester innen eldreomsorgen? "

Ingen tilbakemeldinger Istvan Heiszter la til at protokollen ble referert i formannskapets møte 9. september 2008 uten at det ble gitt noen tilbakemeldinger.

- Brukerrådet kjenner sin begrensning for å kunne påvirke politikere eller administrasjon, men rådet forventer å bli tatt mer seriøst fra samme hold.

To-sidig kommunikasjon Eldrerådet ønsker en ordning for to-sidig kommunikasjon mellom rådet og overrordnede. Kan ordføreren oppfylle et slikt ønske? Det ville inspirere eldrerådet i sin videre funksjon, avsluttet Istvan Heiszter.

Ordføreren enig Ordfører Arnt Frode Jensen gjorde ikke noe forsøk på å bortforklare fakta.

- Interpellasjonen er på sin plass og jeg tar alvorlig at eldrerådet føler at det ikke når fram.

Jeg ser at det er ting som kan gjøres bedre og skal rydde opp i dette så det blir bedre, svarte ordfører Jensen.
istvan_02
- Eldrerådet forventer å bli tatt mer seriøst, sa Istvan Heiszter blant annet i sin interpellasjon.
afj_12
- Jeg tar alvorlig at eldrerådet føler at det ikke når fram. Rådet gjør en flott jobb, sa ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser