Eldrerådene i HALD møtes

eldreraadet
Mandag 18. januar skal eldrerådene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna møtes til fellesmøte. Det er andre gang eldrerådene avvikler felles møter og denne gangen er temane "Samhandlingsreformen", "Bank" og "NAV".
De fire eldrerådene i HALD-kommunene møttes i desember i regi av Alstahaug elderråd og agendaen for møtet 18. januar ble satt allerede da.
 
Istvan Heiszter er leder i Herøy eldreråd og han forteller at fellesmøtet mellom de fire eldrerådene ikke fatter formelle vedtak, men likevel tar opp ting av felles interesse.
 
- I desember laget vi en uttalelse om en dårlig heis på sykehuset i Sandnessjøen og krevde at den måtte settes i stand.
 
På samme møte ble vi enige om at vi skal møtes i blant.
 
Da ble det også bestemt at vi skal møtes i januar og at temaene da skal være "Samhandlingsreformen", "Bank" og "NAV, forteller Istvan Heiszter til Herøyfjerdingen.
 
Til møtet blir representanter for bank og NAV invitert, mens en lege skal orientere om samhandlingsreformen.
 
Dette møtet er i regi av Leirfjord eldreråd og møtes skal avholdes på eldresenterets storstue i Leirfjord.
eldreraadet
Eldrerådet i Herøy: Assrun Paulsen (fra venstre), Bjørg Grande, Istvan Heiszter, Arna Johansen og Torvald Jakobsen.

Annonser