Eldrebussen er ulønnsom

eldrebussen
Herøy ASVO har sagt opp avtalen med å administrere eldrebussen. Bedriften kan ikke lenger forsvare tidsbruken økonomisk og fra nyttår står kommunen uten noen som kan administrere eldrebussen.
I dag ble brevet fra Herøy ASVO referert i formannskapet.
 
ASVO-bedriften har administrert eldrebussen fra 1. januar 2008. Det siste året har bedriften hatt en grundig prosess der den blant annet har evaluert alle arbeidsoppgavene bedriften utfører, skriver daglig leder Jørn Moe i brevet.
 
Har evaluert oppgavene 
”Evalueringen er gjort opp mot kriterier vi har utarbeidet i forhold til egnede oppgaver for de mennesker vi sysselsetter.
 
Evalueringen har avdekket at eldrebussen for det meste sysselsetter ordinært ansatte i Herøy ASVO.
 
Utleie av bussen foregår vår, sommer og tidlig høst, en tid som samsvarer med ferieavvikling og høyere fravær blant våre brukere.
 
Flere ikke-betalende
Utleiemønsteret har også endret seg. Betalende leietakere har redusert sitt bruk av bussen, mens ikke-betalende har økt sitt bruk.
 
Dette gjør at vi ikke kan forsvare vår tidsbruk økonomisk. Vi beklager hvis dette medfører problemer for Dem”, skriver daglig leder Jørn Moe i brevet til Herøy kommune ved rådmann Roy Skogsholm.
 
Herøy ASVO har vedtatt i sine kriterier for arbeidsoppgaver blant annet at 80 prosent av oppgavene skal kunne utføres av arbeidstakerne og at oppgavene skal være økonomisk bærende og gi overskudd.
 
Leter etter ny løsning
Rådmann Roy Skogsholm sier til Herøyfjerdingen at kommunen leter etter ny løsning.
 
- Vi skal ha en halv vaktmester-stilling ved sykehjemmet og det er mulig vi knytter administrasjonen av eldrebussen opp til denne stillingen, sier rådmannen.
eldrebussen
Herøy kommunes eldrebuss.

Annonser