Ekstrem aktivitet på Hestøya

5_gerd_stensen_naer2
- Ganske så ekstremt! Slik karakeriserer Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen aktiviteten som vi nå ser starten på ved Hestøya. På 20 arbeidsdager i april skal det tas ut rundt 40 000 kubikkmeter stein og grus.
- Ikke siden amerikanernes prøvesprengingning på Bikiniøyene i 1963 er det blitt tatt ut så mye masse på så kort tid, sier Roy Nilssen til Herøyfjerdingen - med et aldri så lite anstrøk av humor.
 
For det er ikke alene det at det skal tas ut 40.000 kubikkmeter med stein og grus som er så spesielt, men den korte tiden dette skjer på.
 
Nemlig 20 effektive arbeidsdager.
 
- Det skal tas ut 14 - 15.000 kubikkmeter løsmasse og 25.000 kubikkmeter fast fjell. Alt skal transporteres bort og fylles i et basseng i krysset til Marine Harvest.
 
Dette tilsvarer innpå 4000 lastebil-lass med stein, i tillegg til 1500 lastebil-lass med grus.
 
Det betyr åtte lass i timen kontinuerlig 24 timer i døgnet i 20 dager, sier Roy Nilssen.
 
Veibygging og mudring
For tiden holder firma Johansen Maskin AS fra Korgen på med å bygge den 550 meter lange nyveien på Hestøya.
 

Samtidig holder båten Gerd Stensen fra firma Gerd Stensen AS fra Lofoten på med forhåndsmudring av havna fram mot det store og virkelige mudringsprosjektet tar til 6. april.
 
Da vil to av de tre største entreprenørene innen mudringsarbeid være på plass i havna utenfor kaia til Marine Harvest samtidig.
 
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen forteller:
 
- I anbudet til Secora, som fikk oppdraget med mudringen av havnebassenget, er det forutsatt 12 timers drift seks dager i uka. Da med ferdigstillilsesdato 20. juli.
 
Dette holder ikke på grunn av at Marine Harvest skal drive produksjon fra 3. mai og vi fikk Secora til å kjøre døgnkontinuerlig, det vil si 24 timer i døgnet i seks dager.
 
Da ville arbeidet vært ferdig 6. juni.
 
To selskaper samtidig
Det holder heller ikke, så nå går firmaet Sjøentreprenøren AS inn som underleverandør til Secora.
 
Disse to store selskapene skal kjøre parallelt og da klarer vi å ha arbeidet ferdig til 16. mai, forteller Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.
 
Dermed vil to av landets største borerigger for denne type arbeid være i drift i havnebassenget samtidig.
 
Fortsatt to uker "for sent"
Men fortsatt blir det to uker med arbeid, fra 3. til 16. mai, hvor Marine Harvest produserer fisk.
 
- I disse to ukene må det gjennomføres spesialtiltak mens Marine Harvest produserer, sier Nilssen.
 
Det har tidligere vært snakk om å bruke brønnbåter som ventemerder, det vil si at fisken ligger ombord i brønnbåten i påvente av slakting.
 
Dette vil koste innpå en million kroner i uka.
 
Men fortsatt er det ikke kjent hvilke løsninger som velges for disse to ukene.
 
5_gerd_stensen_naer2
Mudringsbåten "Gerd Stensen" kan pumpe opp 500 kubikkmeter ren masse i timen.
5_gerd_stensen_tett_opp_til
Så nær Marine Harvest sitt anlegg mudres det. Dermed er det en fordel å få gjort mest mulig arbeid mens oppdrettsgiganten stanser arbeidet i april.
5_veibygging_mot_soer
Johansen Maskin AS fra Korgen er godt igang med å bygge den 550 meter lange nyveien på Hestøya. Her fra avkjørsel mot Seløy Undervannservice AS og mot sør.
veibygging_mot_nord
Fra samme sted som over, men mot nord. Her vil det bli nødvendig med noe sprengning, forteller Roy Nilssen.
1_fylling
Alle masse som tas fra veiarbeidet og mudring skal brukes til å fylle igjen det lille bassenget i krysset til Marine Harvest. Her skal det neste år bli oppstillingsplass for vogntog.
5_roy_nilssen
Ganske så ekstremt, er Plan- og Utvilingssjef Roy Nilssens karakteristikk av arbeidet som skal foregå på Hestøya.

Annonser