Ekstraordinært kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Det avholdes ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 19.november kl.10:00 i Herøy skoles aula.

Følgende sak skal behandles:

41/2020 - Forvaltningsrevisjon - Helsehussaken

Du finner saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser