Påmelding sendes til styreleder Mari Haave Dvergsdal, på epost marihdv@gmail.com

Saksliste:
1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Oppløsning av foreningen Utstyrsbanken i Herøy