Torsdag 14. mars innkaller foreningen Herøydagan til ekstraordinært årsmøte.

På møtet skal det kun behandles en sak og det er vedtektsendringer.