Ekstra søknadsrunde på kulturmidler

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Etter vedtak i formannskapet 9. juni 2020 kan alle organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune nå søke om ekstra kulturmidler innen 15. september 2020.

Formannskapet vedtok i møte 9. juni å sette av kroner 100 000 til ekstra styrkingstiltak i forbindelse med koronakrisen. 

Her er kriteriene:
Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid med mere.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Herøy kommune, servicekontoret, men alle oppfordres til å søke elektronisk via Herøy kommunens hjemmeside.

Søknad leveres elektronisk eller sendes Herøy kommune, servicekontoret, Silvalveien 1 8850 Herøy eller til post@heroy-no.kommune.no  innen 15. september 2020.

Trykk her for å søke elektronisk.

Annonser