Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars.
Eiendomsskattelisten er lagt ut på servicekontoret.

Herøy Kommune Ordfører