Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det vil si at det er ungdom som lager kampanjen, ungdom som jobber på OD-dagen og ungdom som mottar midlene som jobbes inn. Aksjonen er politisk og religiøst uavhengig, og støtter alltid ungdom, utdanning og utvikling.

Herøy skole har en meget engasjert og dyktig skolekomite som har gjort et meget godt arbeid. Komiteen består av Emma Eliassen (leder), Tora Olsen Skagen (informasjonsansvarlig), Dilana Holstad (internasjonal uke ansvarlig) og Odin Hestmark Dalen (økonomiansvarlig). Denne gjengen har ansvaret for å planlegge og gjennomføre årets OD-aksjon. 

På OD-kafeen sist mandag hadde komiteen ansvaret for hele arrangementet. Da var Emma og Tora konferansierer og holdt et flott foredrag. Laura Taidla og Oda Kilvær Nilssen bidro også med flott sang mens Dilana i tillegg til å holde et foredrag alene bidro med et flott dansenummer sammen med Lovelle Salvani og Marjam Abdul Mumen Sultani.

- Vi hadde også loddsalg og solgte kaffe og kaker og fikk inn 3700 kroner under arrangementet. Det var rundt 60 som møtte opp på kafeen og det er vi rimelig godt fornøyd med. Vi hadde også god hjelp fra mange med blant annet kakebaking og premier, sier de engasjerte elevene.

Inspektør Lise Theimann skryter av årets OD-komite og roser dem for den jobben de har gjort.

- De har vært veldig engasjerte og selvdreven og vært enkle å samarbeide med. De skal derfor ha skryt for jobben de har gjort, sier Theimann.

OD-dagen 1. november
Selve OD-dagen gjennomføres 1. november 2018 og i Herøy skal da alle elever i ungdomsskolen i utgangspunktet gjøre et dagsverk til inntekt for årets aksjon. Komiteen opplyser at det har gått veldig greit å finne jobber til alle elevene og de skryter av at bedriftene har vært flinke til å ta inn folk.

OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Man trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 kan elever ved norske skoler lære mer om konflikten, og bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred.

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:

  • Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake på skolen og i hverdagen.
  • Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina.
  • Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring.
  • OD 2018 skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid.

Kilde: www.od.no

Foto: Bjørn Are Hansen