På baksiden av Herøysenteret ser vi at det er mange som har vært og dumpet sine hvitevarer. Avfallet virker skjemmende for omgivelsene og ligger også tvers over en sti som benyttes som tursti.

- Elektro - og kjøleteknikk har plikt til å ta i mot slikt avfall, men da må det skje i åpningstiden og være avtalt på forhånd, sier Jan Harry Edvardsen.

Åpent hver tirsdag i sommerhalvåret 
Gjenbruksstasjonen til Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL på Flostad har fra 1. april til 1. oktober i sommerhalvåret åpent hver tirsdag fra kl. 13.00 - 19.00 mens den i vinterhalvåret er oppe hver 14. dag. Her kan du levere alle hvitevarer og elektrisk avfall uten at det koster det en krone. Det burde derfor være totalt unødvendig å dumpe avfallet utenfor Herøysenteret.