Herøy Båtforening har rundt 125 medlemmer og 87 båtplasser. Som de fleste andre båtforeninger inngår dugnad som en del av aktiviteten til foreningens medlemmer. Sist lørdag var det innkalt til dugnad for å få klargjort området til årets båtsesong.

Ekstraarbeid med opprydding etter andre
I tillegg til vanlige oppgaver ble det denne gangen også nødvendig å utføre en betydelig ryddejobb i området ved bålplassen. I og med at enkelte har tatt seg den frihet å dumpe hageavfall og lignende like ved veien har flyvende løse gjenstander flere ganger skapt farlige situasjoner for ambulansehelikopteret når området benyttes som landingsplass. Flere medlemmer i dugnadsgjengen måtte i derfor bruke tida på å få ryddet området og brent opp dette avfallet.  

Andre dugnadsmedlemmer ble satt til å rengjøre veien og plassen foran klubbhuset mens andre var opptatt med å rengjøre pirene og utføre annet nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Sankthansfeiring og Herøydagan
De siste årene har båtforeninga hatt et arrangement i båthavna på Sankthansaften og slik blir det i år også, men de ber nå innstendig om at ingen benytter området som dumpeplass for hageavfall.

Båtforeninga vil foruten arrangement på Sankthansaften også som tidligere år legge opp til flere ulike aktiviteter under årets Herøydager. De vil også i fyre opp i grillene og sørge for laksepakker og andre godsaker for de som kommer innom.

Egen søk- og redningsgruppe
Båtforeninga har en egen søk- og redningsgruppe som kan bli utkalt av HST/Bodø Radio ved behov. Denne gruppa inngår også i beredskapsplanen til Herøy kommune.

Styret i Herøy båtforening har følgende tillitsmenn:

Leder                           Einar M. Nordnes
Nestleder                    Jan Tore Theimann
Kasserer                     Jon Sigurd Dahl
Sekretær                     Harry Nilssen
Styremedlem              Odd A. Martinussen           
Styremedlem              Odd Kåre Larsen
1. Varamedlem           Ragnar Sjåvik
2. Varamedlem           Anfinn Pettersen

Revisor                       Jørn Moe
Revisor                       Hans Nilssen

Valgkomite (leder)      Asbjørn Brunsvik
Valgkomite (medlem) Per Braseth               
Valgkomite (vara)       Svein Davidsen