Du inviteres til seminar

side_3_ordfoerer_03
Ordfører Arnt Frode Jensen inviterer alle interesserte til arbeidsseminar om kommuneplanen på Herøy Brygge 17. oktober klokken 8. 15 til 15.15.
ARBEIDSSEMINAR

KOMMUNEPLAN 2008 – 2020

Herøy kommune har igangsatt arbeidet med Kommuneplan 2008 – 2020 Det skal utarbeides kommunedelplaner for de to satsingsområdene "Næringsutvikling" og "Økt bosetting" i tillegg til sektorplaner for Oppvekst og kultur, Helse, sosial og omsorg og "En effektiv forvaltning".

For å skape en bredest mulig involveringsprosess inviteres alle interesserte til:

ARBEIDSSEMINAR 17.10.08 KL 08.15 – 15.15 PÅ HERØY BRYGGE

                                              Velkommen

Ordføreren
side_3_ordfoerer_03
Ordføreren Arnt Frode Jensen inviterer alle interesserte til seminar om kommuneplan.

Annonser