Drop-in dåp i Herøy kirke

Drop-in dåp i kirka

Lørdag 21. mars inviteres det til drop-in dåp i Herøy kirke. Her informerer sokneprest Gunver Birgitte Nielsen om ordningen.

Føler du deg som kristen, men ble du aldri døpt – da er sjansen der nå!

Det kan være mange forklaringer på at man aldri ble døpt, men likevel oppfatter seg selv som kristen. Har man et ønske om å bli døpt kan dette nå gjøres enkelt, uten en hel søndagsgudstjeneste.

Det holdes drop-in dåp i Herøy kirke lørdag 21. mars fra klokka 12.00 til 15.00. Alt man trenger å ha med seg er personlig legitimasjon og et ønske om å bli døpt.

Først blir det registrering hos kirkeverge Bård Grønbech, slik at det kan skrives ut en dåpsattest. Etter en kort samtale med soknepresten gjennomføres så selve dåpen med en enkel salme og et kort dåpsritual.

Etter dåpen blir det kaffe og kake til de som har lyst, mens dåpsattesten stemples og underskrives av soknepresten som bevis på dåpen. Dåp i Den norske kirke er gyldig i andre anerkjente kirkesamfunn og gir automatisk medlemskap i Den norske kirke.

Medlemskap av Den norske kirke koster ikke noe ekstra, men gir den døpte rett til å bli gift i kirken og bli begravet fra en kirke i Norge. Gravplass har alle rett til der man bor, men bare de som er medlem av den norske kirke har krav på en kirkelig begravelse.

Er man døpt, men ikke medlem av Den norske kirke kan man melde seg inn ved henvendelse til kirkeverge Bård Grønbech mot å vise gyldig legitimasjon og dermed få samme rettigheter som andre medlemmer i Norge.

Drop-in dåp er ikke noe nytt i Norge, men det er første gang dette tilbudet gis på ytre Helgeland. Drop-in dåp lørdag 21. mars gjennomføres også på samme tid i Sandnessjøen kirke ved prost Olav Rune Ertzeid.

Er det noe man lurer på er man velkommen til å kontakte soknepresten på mobil 4538 1783, eller komme innom kirkekontoret på rådhuset.

Tekst: Gunver Birgitte Nielsen

Døpefont

Annonser