Drahjelp fra NAF Helgeland for ny bru

NAF Helgeland befarer Herøysundbrua_1

NAF Helgeland var onsdag 21. august på Herøy og befarte den gamle trafikkfarlige brua over Herøysundet etter at brua ble meldt inn som farlig skolevei i NAF-kampanjen «Med hjertet i halsen».

Det var Aleksander Eriksen som meldte inn Herøysundbrua til kampanjen og han ble for kort tid siden kontaktet av NAF Helgeland, men han kunne ikke være med og møte dem på grunn av jobb.

- Jeg fikk en epost fra NAF der de ønsket at vi som medlemmer meldte inn saker i forbindelse med kampanjen. Jeg henviste til Herøyfjerdingen der det lå bilder av trailere som lå i grøfta og forklarte dem om den smale brua der fortauskanten avsluttes på brua. Jeg forklarte dem at dette hadde vært en sak her på Herøy i lang tid og skrev at jeg synes det er dumt at det er nødt til skje en alvorlig ulykke før det skjer noe med brua. Vi får bare krysse fingrene for at det snart skjer noe med denne saken, sier Eriksen.

Tar saken videre til NAF sentralt
- Alle NAF-medlemmer fikk i vår epost fra NAF sentralt om å melde inn usikre veier som NAF burde engasjere seg i. For Helgeland ble det meldt inn seks steder og deriblant Herøy, sier styreleder Ernst Dahle i NAF Helgeland.

Med seg til Herøy hadde han styremedlem Ann-Mari Bjørnbakk som også tidligere har hatt lang fartstid i Statens vegvesen.

- Vi ønsker å få dokumentasjon på hva som er gjort fra kommunens side for å få ny bru. Dersom vi får dette på plass før 19. september tar vi det med oss på et politisk seminar i NAF som skal være fra 20. til 22. september. Vi ber deretter om hjelp til hvordan denne saken skal håndteres videre i forhold til eventuelle aksjoner eller andre innfallsvinkler. Vi er helt klart enig i at brua er trafikkfarlig og må prioriteres, og vil gjøre det vi kan for å få den med i planene, sier Dahle og Bjørnbakk.

Lang prosess med ønske om ny bru
Herøy kommune har siden begynnelsen av 2000-tallet tatt opp trafikksikkerhetsproblemene på Herøysundet bru. I september-november 2007 ble det gjennomført en trafikkmåling som viste en døgntrafikk mellom 1384 – 1593 kjøretøy.

I 2008 fikk Herøy kommune utarbeidet et teknisk forprosjekt for ny bru av Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen Trondheim AS, med en pris på 38,5 mill. kroner. Den 24.06.08 vedtok formannskapet at brua er å anse som særlig trafikkfarlig skolevei for aldersgruppa 6 – 10 år, som gir rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole.

I august 2011 gjennomføres en ny trafikkmåling som viser en døgntrafikk på 2665. I 2012 utarbeidet Statens vegvesen et skisseprosjekt for ny bru med to alternativer, med en seilingshøyde på henholdsvis 7,0 og 9,0 meter.

I januar 2013 vedtok formannskapet i Herøy at ny bru skal lokaliseres sør for eksisterende bru, med to kjørebaner og egen gang/sykkelsti, og med en seilingshøyde på minimum 9,0 meter.

I 2014 lovet daværende fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo, etter å ha vært på befaring på brua, at det skulle igangsettes reguleringsarbeid for ny bru i regi av Statens Vegvesen. Da det i februar 2016 kom melding fra fylkesråd Wilfred Nordlund om at det heller ikke dette året ville bli satt i gang reguleringsarbeid bestemte et enstemmig formannskap at de ville starte reguleringsarbeidet i regi av kommunen. Den 19. desember 2017 ble reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser vedtatt av kommunestyret i Herøy.

I juni 2018 utarbeidet Statens vegvesen et kostnadsoverslag for ny bru over Herøysundet, med bakgrunn i notatet fra Aas-Jacobsen fra 2013 som med en usikkerhetsmargin på 25 prosent beregner totale kostnader til mellom 84 – 102 millioner kroner.

Under et møte i juni 2019 med nåværende samferdselsråd Svein Eggesvik var den trafikkfarlige brua nok en gang på sakskartet. Da påpekte ordfører og et samstemt et samstemt formannskap at brua er trafikkfarlig og at det i flere tilfeller har vært nestenulykker som lett kunne medført katastrofale følger.

Det ble også påpekt at det meste av trafikken dreier seg om interntrafikk som følge av at kommunen har et delt sentrum. Det ble derfor signalisert at det var på høy tid at brua kom med i fylkets videre planer.

Eggesvik var enig i at brua var dårlig, men at den nok måtte inn i regional transportplan og fylkets handlingsprogram for å bli realisert.

På bildegalleriet nedenfor kan dere se bilder fra da et vogntog sakset på vei opp Herøysundbrua fra Silvalen i 2016. Heldigvis skjedde dette sent på kvelden og en kan bare tenke seg konsekvensene dersom dette hadde skjedd på dagtid med stor trafikk over brua.

NAF Helgeland befarer Herøysundbrua_1
Ann-Mari Bjørnbakk og Ernst Dahle fra NAF Helgeland var nylig og så på den trafikkfarlige brua over Herøysundet som ble åpnet i 1968.
NAF Helgeland befarer Herøysundbrua_2
Der er ikke mye avstand mellom fotgjengere og bussen når den kommer over brua. Enda verre er det selvsagt på vinterstid når snøen legger seg på brua.

  1 / 7 
 
Vogntog utfor veien ved Herøysundbrua 
Vogntog utfor veien ved Herøysundbrua
 


Annonser