Hvert år tildeler Nordland fylkeskommune tilgjengelighetsprisen «Døråpneren».

Formålet med prisen er å bidra til økt inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet, og skal hedre innsats utover det som kan forventes som følge av lov, forskrift og
normale skikk. Prisen kan tildeles en enkeltperson, en organisasjon, bedrift eller offentlig etat i Nordland som har gjort en spesielt verdifullt innsats for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser. Prisen skal reflektere at «det nytter» og skal være en inspirasjon til videreutvikling av et universelt utformet samfunn.

Prisen for 2017 ble tildelt Speidergruppen «De Makalause» fra Brønnøysund for utmerket arbeid med integrering og inkludering av personer med utviklingshemminger i Speideren, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prismottakeren velges av Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf) i samråd med fylkesordfører. Prisen er på kr 50 000,- og et kunstverk. Prisen deles ut under en
fylkestingssamling.

Forslag på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse. Vi ber også om at vedlagte forslagsskjemaet brukes – eventuelt som et tillegg til begrunnelsen.

Forslaget sendes Herøy kommune v/Rådet for likestilling av funksjonshemmede innen 15. januar 2019. Bruk gjerne epostadresse post@heroy-no.kommune.no eller postadresse Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Trykk her for å se retningslinjer for prisen.