Tilgjengelighetspris Døråpneren ble stiftet i 1994 av Fylkesrådet for funksjonshemmede – som nå heter Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland tildeler årlig en pris til en person eller organisasjon som har gjort en spesielt verdifullt innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Prisen har som formål å gjøre et hvert miljø tilgjengelig for funksjonshemmede.

Prisen består av et kunstverk, et diplom og prispenger på kr 30.000

I fjor var det Sigve Saltermark fra Brønnøysund som mottok prisen. I sin tildelingstale la fylkesordføreren og rådslederen vekt på Saltermarks engasjement i forhold til saker som Rådet for likestilling av funksjonshemmede hadde jobbet med denne perioden. Hans utrettelige arbeid for å forbedre tilgjengelighet for alle rundt naturperlen Svarthopen var sentral i begrunnelsen for prisen. I tillegg ble hans engasjement i forhold til tilgjengelighet på Roots festivalen, parkeringsplasser og betalingsterminaler også trukket frem.