Disse, og andre tall, er resultater av trafikkregistrert som Mosjøen Næringspark har utført på vegne av Herøy kommune i tidsrommet 23. november til 6. desember rett før årsskiftet. I samme perioden ble det også trafikken over Engan – Sandnessjøen. Og resultatene viser blant annet at bare 46 prosent av herøyfjerdingene som reiser til Sandnessjøen bruker sambandet Engan – Sandnessjøen, mens altså 54 prosent velger å reise via Bjørn ferjeleie.

Øker 118 prosent I den foreløpige rapporten som Mosjøen Næringspark har utarbeidet her det blant annet at dersom man tenker seg at de som i dag reiser via Dønna vil benytte det nye sambandet Søvik – Herøy, så vil det medføre en økning av dagens trafikkgrunnlag over Sandnessjøen – Herøy på 118 prosent på kjøretøyer og 36 prosent fr personer uten bil/passasjerer.

Blir stående igjen Som begrunnelse for å reise til Sandnessjøen via Dønna oppgir herøyfjerdingene i undersøkelsen at sambandet vias Engan er utilstrekkelig. Mange påpeker at de har vært nødt til å stå igjen fordi ferjen ikke hadde nok kapasitet til å ta alle bilene. Samtlige yrkestransportkjøretøyer (sjåførene) velger å reise via Dønna i 5 av 10 tilfeller eller mer. Av samtlige registrerte kjøretøyer til eller fra Herøy velger 97 prosent å reise via Dønna i 5 av 10 tilfeller eller mer.

Interesse for Flostad Rapporten har også en sekvens om interessen for å benytte det kommende ferjesambandet Søvik – Flostad. På spørsmålet: Dersom det nye ferjesambandet Flostad – Søvik tilbyr rutetider som dekker ditt behov, vil du da benytte dette sambandet”, svarte 57 prosent av de som helst reiser over Dønna ”ja”. 23 prosent vil fortsatt benytte begge sambandene, mens 20 prosent fortsatt vil reise over Dønna.

Venter lengre tur En betydelig del av de registrerte privatbilistene reiser til eller fra områder på Nord-Herøy og spesielt Seløy. Det er i hovedsak disse som har svart at de fortsatt vil foretrekke å reise via Dønna. Begrunnelsen er at den antatt totale reisetiden til Sandnessjøen forventes å bli lengre ved å reise over Flostad. Distansen fra Søvik til Sandnessjøen er om lag 17 kilometer, mens avstanden fra Seløy til Bjørn ferjeleie er rundt 18 kilometer. Ferjetiden forventes å bli om lag 25 minutter på begge samband. Den forlengede reisedistansen blir da rundt åtte kilometer for folk fra Seløy, heter det i rapporten.