Dønnafolk mest trofaste kirkegjengere

kirka_23
Dønnafolk slår sine naboer i HALD-kommunene sønder og sammen når det gjelder å være trofaste kirkegjengere. Til tross for færre gudstjenester, færre innbyggere og færre medlemmer av statskirka ble det i fjor registrert over 1000 flere kirkebesøk i Dønna enn i Herøy.
- Det er nok ikke noen tvil om at dønnværingene er mer trofaste kirkegjengere enn herøyfjerdingene, sier kirkeverge i både Dønna og Herøy Bård Grønbech til Herøyfjerdingen.
 
Tallene framkommer av menighetenes egne KOSTRA-tall for 2009 og selv om en del av de andre tallene i statistikken har en viss feilmargin er det ingen tvil om dette.
 
Flere kirker
- Vi har på kontoret diskutert hva dette kan komme av. Kanskje kan det skyldes at det i Dønna er flere kirker og at folk føler en sterkere tlknytning til sin lokale kirke enn herøyfjerdingene gjør mot sin ene.
 
Bare på hovedøya i Dønna er det tre kirker, sier Bård Grønbech videre.
 
Og legger til:
- I Herøy har vi flere ganger hatt messefall (gudstjenester uten oppmøte) på noen av øyene, og det tror jeg vi aldri har hatt i Dønna, sier kirkeverg Grønbech.
 
Dette er gudstjenester som holdes på de lokale bedehusene.
 
Tallene
Dønna er i 2009 registrert med 1288 medlemmer av statskirken. Til sammenlikning har Herøy 1521, Leirfjord 1889 og Alstahaug 6396 medlemmer.
 
Samme år var det registrert totalt 49 gudstjenester i Herøy, 45 i Dønna, 51 i Leirfjord og 151 i Alstahaug.
 
Og – antall deltakere på gudstjenester er i Herøy registrert til 2117, mens Dønna hadde 3194, Leirfjord 2306 og Alstahaug 8714 deltakere.
 
Best på konfirmasjon
Hvis vi ser på prosent av 15-åringene som ble konfirmerte i kirken er Dønna best av HALD-kommunene også her med 80 prosent. For Herøy 64,1 prosent, Leirfjord 70,4 prosent og Alstahaug har 69,8 prosent.
 
Også best på antall sysselsatte
Også i antall sysselsatte i kirken per 1000 innbygger er Dønna suverene med 2,1.
Herøy har 1,85 ansatte per 1000 innbyggere, mens Leirfjord har 1,4 og Alstahaug 1,95.
 
I rene tall blir dette tre årsverk i Herøy, Dønna og Leirfjord som er lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer, mens Alstahaug har hele 14 årsverk.
 
Og best på kirkelige handlinger
Også i tallet på kirkelige handlinger er Dønna bedre enn Herøy med 55 mot 52.
 
Verken i Herøy eller i Dønna ble det registrert noen utmeldinger fra statskirken i 2009.
kirka_23
Kirkene i Dønna er bedre besøkt enn Herøys ene kirke.
baard
- Kanskje kan dette skyldes at det i Dønna er flere kirker og at folk føler en sterkere tilknytning til sin lokale kirke, sier kirkeverge Bård Grønbech.

Annonser