Dønna kommunestyre tilsidesatte enighetsvedtaket med Herøy

side_3_ordfoerer_heroey_01
Dønna kommunestyre gjorde i går kveld, med 10 mot 6 stemmer, vedtak som snur opp ned på enighetsvedtaket mellom formannskapene i Herøy og Dønna om framtidige samferdsels-satsinger. - Dette var ikke noen stor invitt for videre samarbeid, mener herøyordfører Arnt Frode Jensen.
Dønna kommunestyre prioriterer Bjørn som hovedferjesamband høyest i sitt nye vedtak.
 
- Jeg er kjempeskuffet, sier en oppriktig trist dønnaordfører Ingunn Laumann til Herøyfjerdingen.
 
- Jeg hadde håpet at vi var kommet til enighet om viktige fellessatsinger som gode naboer. Nå vet jeg ikke helt hvor vi står.
 
Står alene i kampen
Og jeg vet ikke hvordan vi skal vinne fram i kampen om bedre samferdselsløsninger, nå som vi står alene.
Jeg frykter vi vil tape på alle bauger og kanter, sier ordfører i Dønna Ingunn Laumann videre.
 
Hun tilhørte mindretallet som stemte for enighetsvedtaket som formannskaene i Dønna og Herøy gjorde 6. april.
 
Også Ken Anfindsen (Høyre) som deltok på det felles formannskapsmøtet med Herøy stemte for enighetsprotokollen. Det gjorde også Dønna Frp og varaordfører Mona Olsen.
 
Det er altså punktet om hovedsamband som spenner bein under enigheten mellom de to kommunene. De øvrige punktene fra det felles formannskapsmøtet mellom Herøy og Dønna er ikke tilsidesatt.
 
Skuffet herøyordfører
Også ordfører i Herøy Arnt Frode Jensen er svært skuffet og vedtaket i Dønna kommunestyre i går kveld.
 
- Dette er et brudd med de forhandlingene vi hadde 6. april, hvor vi var enige om at vi skulle konsentrere oss om å få de to sambandene best mulig tilrettelagt.
 
Jeg ser det slik at Dønna kommunestyre med sitt vedtak har opphevet enighetsprotokollen.
 
Hver for seg
Da står vi der at hver av kommunene jobber videre hver for seg med sine planer. Det er synd, for vi ville stått sterkere sammen, sier herøyordføreren.
 
Han mener at når Dønna kommunestyre så klart viser at de vil kjøre sitt eget løp, så undrer han på om dette også vil gjelde andre saker.
 
- Jeg har selvsagt aldri blandet meg inn i Dønnas anliggender og deres rute- og samferdselsønsker. Men nå blander altså Dønna seg inn i Herøy og næringslivet her sine behov.
 
Hvis man skulle lagt næringslivet i Dønna sitt samferdselsbehov til grunn for rutelegginga, så ville det blitt redusert tilbud i forhold til i dag, mener ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Han legger til at han har et godt samarbeid og forhold til både ordføreren i Dønna og de politikerne som deltok på det felles formannskapsmøtet mellom Herøy og Dønna.
 
Hvor sterkt er vedtaket?
- Jeg stiller spørsmål ved hvor sterkt dette vedtaket er når kommunestyret er splittet. Jeg er rimelig sikker på at enighetsprotokollen ville blitt enstemmig vedtatt i Herøy kommunestyre.
 
Og med totalt 36 politikere i de to kommunestyrene i Herøy og Dønna er det bare 10 som har gaått imot, sier Jensen som avslutter med:
 
- Dette var ikke noen stor invitt til videre samarbeid. Det ansvaret må flertallet i Dønna kommunestyre ta, sier Jensen.
 
Slik ble vedtaket i Dønna komunestyre tirsdag kveld:
 

PRIORITERING AV SAMFERDSELSLØSNINGER I DØNNA OG HERØY FELLESUTTALELSE DØNNA OG HERØY KOMMUNER

1. Ut fra kommunikasjonssignal gitt tidligere, krever Dønna kommune følgende:

a) Som minimumsløsning for Rute 18-181 Sandnessjøen –Dønna - Løkta å få tilbake det ruteopplegget som var før endring våren  2008. Det benyttes 100-bilers ferje (som i dag) med utvidet åpningstid.
Herunder sette MF Dønna inn i trafikkløsning for både Dønna og Vandve.
For sambandet 18-181 vil dette omhandle: 2 turer om morgenen, Regionpendlerruta Sandnessjøen /Dønna / Løkta / Nesna og tur fra Sandnessjøen til Dønna på ettermiddag for deretter gå inn i Vandve – sambandet, jamfør også fellesuttalelsen pkt.2.
 
b) Etablere hovedferge - samband over Dønna for begge kommunene.
 
2. Kommunene krever at hurtigbåtforbindelsen, med bilførende hurtigbåt mellom Dønna og Sandnessjøen i korrespondanse med fly sør/nord på morgenen snarest gjeninnsettes. Det skal i tillegg jobbes med å skifte ut ”Dønna” med en ny bilførende hurtigbåt med kapasitet på minimum 16 pbe.
 
3. Kommunene vil ved første anledning prioritere en komplett opprusting av  FV 828 fra Bjørn til Flostad til en fullverdig  to - felts veg og omlegging forbi  Åkvik - fjellet.
 
4. Kommunene går inn for at Nordlandsekspressen fortsatt skal ha sitt endepunkt i Sandnessjøen, og at den skal anløpe Bjørn både på nordgående og sørgående rute.
 
5. Kommunene viser til tidligere vedtak i kommunestyrene i Alstahaug, Dønna og Herøy om fastlandsforbindelsen ”Dønna /Herøy – Alstahaug , ”FADHA”, og sier seg tilfreds med fylkesrådets vedtak om videre behandling av saken.
 
side_3_ordfoerer_heroey_01
- Dette var ikke noen stor invitt for videre samarbeid, mener herøyordfører Arnt Frode Jensen.
ingunn1_hoeydefoto
- Jeg er kjempeskuffet, sier en oppriktig trist dønnaordfører Ingunn Laumann.

Annonser