Dømte rapporten nord og ned

1_heroey_og_doenna_moete_alle
Makkverk. Skandaløs. Ubrukelig. Håpløs. Forferdelig. Adjektivene ble mange og utelukkende negative da politikere og rådmenn fra Dønna og Herøy tirsdag ettermiddag karakteriserte rapporten fra Transportøkonomisk Institutt.
Tirsdagens møte mellom ordførerne, opposisjonspolitikerne og rådmennne i Herøy og Dønna var et oppfølgingsmøte etter det felles formannskapsmøtet som ble holdt mellom de to kommunene 17. februar.
 
De to kommunene kjemper felles om å få gjennomslag for en fastlandsforbindelse til Alstahaug. Rett før påske gikk forsker Viggo Jean-Hansen ut i Helgelands Blad med sine konklusjoner i rapporten fra Transportøkonomisk Institutt.
 
"Fastlandsforbindelsen er ulønnsom", slår han fast og anbefaler Herøy og Dønna å satse på evig ferjetransport. Dessverre gjør han dette på grunnlag av en rekke faktafeil.
 
Så lang er rekken av feil og omtrentligheter at politikere og rådmenn i går ikke la skjul på sin vrede over rapporten som er bestilt av Nordland Fylkeskommune.
 
Grunnlag for ferje- og hurtigbåtanbud
Ordfører Arnt Frode Jensen åpnet møtet med å si at utgangspunktet for rapporten skulle være å legge ferje- og hurtigbåtrutene ut på anbud.
 
- Jeg har bedt fylkesråd Odd Eriksen om å trekke trapporten tilbake, men det vil han ikke. Fylkesråd for samferdsel May Valle vil ikke ha noe med rapporten å gjøre, startet Arnt Frode Jensen med å si.
 
12. april skal rapporten legges fram under en høringskonferanse i Bodø som samferdselsråd May Valle har innkalt til om prosjektet "Framtidige båtruter på Helgeland".
 
- Ikke brukes i beslutnings-sammenheng
Dønnarådmann Tore Westin var raskt frampå og mente at det ville være forferdelig om rapporten skal være grunnlag for beslutninger på fylkesnivå.
 
- Jeg ga opp å lese rapporten, for her er så mye feil at det er helt håpløst. Rapporten kan ikke brukes i noen beslutnings-sammenheng.
 
Vi må fraråde at rapporten brukes, for i mitt hode er dette et makkverk, uttalte Westin blant annet.
 
Ken Anfindsen (Dønna Høyre) mente at dersom fylkeskommunen eier rapporten, så kan den ikke fraskrive seg den.
 
- Verdiløs
- Jeg anser den som nesten verdiløs, uttalte Anfindsen.
 
Vegar Dalen (Herøy Frp) mente at konklusjonene i rapporten er ulne og uttrykket "urealistisk" er et ord som brukes i ulike sammenhenger.
 
- Hva med å få en tredjepart, for eksempel Asplan Viac, til å lese gjennom rapporten, spurte Dalen.
 
Herøyrådmann Roy Skogsholm mente at man bør få lagt denne rapporten død.
 
- Skandaløst
- Dette er skandaløst. Hvis det er like mye feil på de andre områdene og om de andre kommunene, så er det helt forferdelig.
 
Det er ubegripelig at Transportøkonomisk Institutt gir seg ut på vurderinger ut fra de kunnskapene de har. Vi bør få Nordland Fylkeskommune tilbake til der den startet og heller lytte til kommunene og regionrådene, uttalte Roy Skogsholm.
 
Rådmennene laget under møtet en skisse til felles uttalelse som er sendt til deltakerne på møtet.
 
1_heroey_og_doenna_moete_alle
Rapporten fra Transportøkonomisk Institutt ble omtalt i alt annet enn positive ordelag.
1_rapporten_tore_westin_og_doennapolitikere1
- Vi må fraråde at rapporten brukes, for i mitt hode er dette et makkverk, uttalte rådmann i Dønna Tore Westin (til høyre). Ordfører Ingunn Laumann og Ken Anfindsen var like fordømmende i sine karakteristikker.
1_heroey_doenna_heroeypolitikere
- Fylkesråd for samferdsel May Valle vil ikke ha noe med rapporten å gjøre, sa herøyordfører Arnt Frode Jensen (nærmest). Nærmest seg har han Vegar Dalen, mens rådmann Roy Skogsholm sitter til venstre.

Annonser