Når en tar i betraktning at antallet fastboende i Brasøy er i underkant av 50 så er det imponerende at så mange som 80 deltok på årets julemesse på ungdomshuset UL Bølgen i Brasøy.

Messa var som tidligere år lagt opp slik at den passet med hurtigbåtavgangene fra Flostad og retur fra Brasøy og derfor var det mange som tok turen sammen med Herøy Musikkorps utover til Brasøy.

Herøy Musikkorps deltok for syvende år på rad og dette setter arrangørene stor pris på. Korpset framførte julemusikk mens sogneprest Kari Sjursen tradisjonen tro holdt en kort andakt før selve messa åpnet.

Formidabelt overskudd
Som tidligere år var det etter eget utsagn «kjærringklubben Snurpehullet» som stod som arrangør av messa. Dette er en klubb som møtes regelmessig og lager ting til messa mens de har det trivelig og sosialt sammen.

Loddsalget i forbindelse med messa startet allerede i sommer når det var mange hyttefolk og turister på øya og derfor innbrakte dette alene over 14 000 kroner. Det kan også nevnes at det ble trukket ut hele 50 gevinster.

- I år kom det inn over 27 000 kroner på messa og det er vi selvsagt svært godt fornøyd med. Pengene brukes på ulike trivselsfremmende tiltak på Brasøy. Vi har tidligere  kjøpt inn bord og benker og en del annet utstyr som kommer hele bygda til gode, sier Elin Nilsen som er en av medlemmene i foreninga «Snurpehullet» til Herøyfjerdingen.