Disse tilbys influensa-vaksine

3_edith_setter_sproeyte
Vi skrev før helgen om vaksinering på helsestasjonen 21. oktober mellom klokken 8.30 og 15.00. Her kan du se hvilke risikogrupper som tilbys vaksinen.
Risikogruppene som i år tilbys vaksine mot vanlig influensa er:  
•Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer   •Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer   •Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt immunforsvar   •Voksne og barn med kronisk nyresvikt  
•Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)  
•Personer som er 65 år eller eldre  
•Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon  
•Voksne og barn med kronisk leversvikt  
•Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade  
•Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2  

Prisen for vaksinen er 50 kroner.     Det vil være muligheter for påfyll av pneumokokk-vaksine for de som ønsker det. Prisen for dette er 200 kroner.  
Ta kontakt
Personer fra sørøyene bes ta kontakt med legekontoret på tlf. 750 68 050 for å avtale tidspunkt.

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje, opplyser helsesøster Edith Rishaug Hansen.  
3_edith_setter_sproeyte
Helsesøster Edith Rishaug Hanssen da hun satte influensavaksine i fjor.

Annonser