Kommunestyremøtet tirsdag 13.12 handlet ikke bare om behandling av saker, det var nemlig også duket for merkeutdeling. En spesiell oppmerksom skulle rettes til Ola Loe og Jon Ove Ottesen denne formiddagen, og både ordfører Elbjørg Larsen og varaordfører Jim Dahl gratulerte jubilantene sammen med salens kommunestyrerepresentanter. 

Ola Loe startet som pleiemedhjelper i 1997 og fortsatte fra '98 som vernepleier. Han tok videreutdanning innen psykiatri i 2011, og jobber nå som spesialvernepleier innenfor psykiatri samt i trygdeboligene i Valsåsen.

Jon Ove Ottesen har vært tilsatt siden 1995. Han jobbet først ved Seløy skole, fra '98 ved Nord-Herøy skole og deretter Herøy sentralskole. Fra 2011 til 2013 jobbet han med visningssenter på Augustbrygga på Seløy.