Diskuterte handlingsplanen mot rus

5_rusmoete_alle
Onsdag holdt referansegruppen som skal jobbe mot rusmisbruk i Herøy sitt første arbeidsmøte i rådhuset. Formålet med møtet var å diskutere forslaget til handlingsplan for arbeidet. Det er veileder mot rus Patrick Monaghan som leder gruppa.
- Vi har et større problem enn mange tror og vi er nødt til å tenke bredt, sier Monaghan til Herøyfjerdingen etter møtet.
 
Referansegruppe brukte tid på å klargjøre hva man mener med ”misbruk”. Patrick Monaghan bruker helst den offisielle definisjonen:
 
Misbruk
- De fleste vil imidlertid være enige om at rusmiddelbruk som stadig medfører beruselse som den enkelte ikke lenger kan styre og som leder til medisinske, sosiale eller økonomiske problemer for seg selv eller andre, er misbruk av rusmidler.
 
Mange rammes 
Og det er et tankekors at ved hver enkelt misbruker er det gjerne både sju og åtte personer i familien og blant venner som på ulike måter rammes av det, sier Monaghan.
 
Ved innledningen av møtet kom rådmann Roy Skogsholm inn på at temaet har vært oppe i kommunestyret ved jevne mellomrom.
 
Glad vi er igang
- Jeg er glad vi er i gang og vi har blant annet hatt et positivt møte med fylkesmannen om dette. Kanskje kan det bli snakk om å sette inn ekstra midler i arbeidet.
 
Å jobbe med forebyggende arbeid mot rusmisbruk er kanskje den største utfordringen vi har i kommunen, sa rådmann Skogsholm.
 
Utfordret
Og veileder mot rus Monaghan utfordret møtedeltakerne med å si:
- Kanskje er holdningene våre slik at de unge tror det er greit å drikke? Dette er ting vi må tenke gjennom, uttalte Patrick Monaghan.
 
Referansegruppen skal ha flere møter utover høsten. Den store referansegruppa vil også bli splittet opp i mindre arbeidsgrupper.
 

Referansegruppen består av:
Anne Christine Hjelt - NAV-leder
Siv Nilsen - Kommunalleder I
Inge Skauen - Psykisk helse
Edith R. Hansen - Helsesøster
Eva Jenssen - Marine Harvest (Representant fra Herøy næringsforening)
Helene Heggheim - Leder Herøy barne- og ungdomsråd
Maren Nyrud – Leder Herøy ungdomsklubb
Roy Skogsholm - Rådmann
Edvard Børø - Lensmann
Lars Olav Mogård-Larsen - Sentralskolen
Ola Loe - Psykisk helse
Kirsti Iversen - Leder Herøy idrettslag
Jan Nikolaisen - Folkehelsekoordinator 
Jørn Moe – Leder ASVO Herøy
Tom Wennemo - Leder foreldrerådet  
Patrick J. Monaghan - Veileder mot rus.
5_rusmoete_alle
Første møte i referansegruppa onsdag.
rusmoete_patrick_og_edith
Veileder mot rus Patrick Monaghan mener vi har et større problem enn mange tror. Her sammen med helsesøster Edith Rishaug Hansen.

Annonser