Diskuterte behov for næringssjef

4_naering_roger_og_steinar
Siden Knut Prestø gikk av med pensjon i vår har stillingen som næringssjef stått i vakanse. Da Herøy næringsforening tirsdag diskuterte om det er behov for en egen næringssjef kom det ingen entydige signaler.
- Vi snakker om rådgivningens førstelinjetjeneste.
 
Jeg tror vi må se på behovene hos den enkelte, og jeg er redd tilbudet blir for snevert kun med en egen næringssjef, sa Vegard Dalen fra Herøy Bedriftsservice AS.
 
HALD IKS
Til stede på møtet var også Anne-Sissel Jenssen fra HALD IKS, som er HALD-kommunenes nærings- og utviklingssselskap.
 
Rådmann Roy Skogsholm uttalte at kommunens administrasjon er sprengt med opp til 50 timers arbeidsuker.
 
- Kommunen klarer ikke flere oppgaver. Vi kan hjelpe bedriftene med formelle saker, men kan ikke drive rådgivning, sa rådmannen blant annet.
 
Han uttalte at han er glad for vi har private som har etablert seg og støtter opp om næringslivet.
 
Fungerer bra
- Det fungerer bra og vi ser at sakene er godt bearbeidet når de kommer til oss, sa rådmannen videre.
 
Han la til at Stig Neraas i "Prosjekt Økt Bosetting" blir brukt en del som saksbehandler på næringssaker.
 
Steinar Furu påpekte at forskjellen er at kommunens rådgivning er gratis, mens man må betale fra første time hos private rådgivningsbedrifter.
 
Innovasjon Norge til Sandnessjøen
Anne-Sissel Jenssen fra HALD IKS sa at Innovasjon Norge skal ha kontordager i Sandnessjøen 4.- 5. november.
 
- Jeg er enig i at HALD IKS må ha kontordager ute i kommunene, sa Jenssen.
 
Hun svarte videre på spørsmål om hvor stor andel tilskudd fra Innovasjon Norge som havner i HALD-regionen.
 
Ikke begge deler
- Vår region utgjør fem prosent av befolkningen i Nordland og vi får omlag 6 prosent av tilskuddene, sa Jenssen.
 
Roger Hansen konkluderte med at Herøy kommune ikke har råd til både HALD IKS og en egen næringssjef.
 
Han la til at næringslivet i kommunen vil være med i prosessen om hva dette blir til i framtiden.
 
Diskusjonen omkring Innovasjon Norge fortsatte og flere ga uttrykk for at det både er et rigid system med hensyn til utfylling av søknad, samtidig som behandlingen av søknadene tar lang tid.
 
Søker for lite
Anne-Sissel Jenssen mente likevel at bedriftene i HALD-området søker for lite om midler.
 
- Det er kultur innenfor landbruksnæringa å søke og de kan motta ulike tilskuddsordninger.
 
Jeg tror det er ulike årsaker til at det er få søknader fra området til Innovasjon Norge.
 
Det kan skyldes lite kjennskap til Innovasjons Norges midler og dessuten er vi ikke så rutinerte som landbrukssektoren, sa Jensen.
 
Inviter Innovasjon Norge
Leder i næringsforeningen Roger Hansen mente at HALD IKS burde invitere Innovasjon til Norge for å informere og på den måten gjøre terskelen lavere.
 
Dette ble støttet av ordfører Arnt Frode Jensen som for kort tid tilbake hadde vært i kontakt med Karsten Næstvold i Innovasjon Norge som har merket seg at det kommer få søknader fra Herøy.
 
Det var 20 deltakere på møtet i Herøy næringsforening på Herøy Brygge sist tirsdag.
4_naering_roger_og_steinar
Leder i Herøy næringsforening Roger Hansen (t.v.) inviterte til debatt om næringssjefstillingen. Det var Steinar Furu med på.
4_naering_anne_sissel
Rådgiver i HALD IKS, Anne-Sissel Jenssen, mente blant annet at landbrukssektoren er flinkere til å søke om tilskudd.
4_naering_AFJ
Ordfører Arnt Frode Jensen orienterer om kommunalt næringsfond.

Annonser