Herøy Frivilligsentral starter endelig med et nytt gratis aktivitetstilbudt til barn og ungdommer. En gang hver måned blir det nå arrangert gratis disko til barna.

Det er har allerede satt av faste datoer, men disse kan bli endret dersom det kommer noe i veien.

Følgende datoer er satt av : 16.02, 15.03, 26.04, 24.05, 14.06, 13.09, 18.10, 15.11, 13.12

Gruppe 1 0-7 år 17.00-18.00
Gruppe 2 8-11 år 18.00-19.00
Gruppe 3 12-16 år 19.00-20.00

Gratis inngang 
- kr. 10,-  per boks popkorn
- kr. 5,- per saft.

- Jeg vi si tusen hjertelig takk til Mai Lis Larsen for hjelp og ekstra fokus for at barn skal ha mer aktiviteter her på Herøy. Og så vil jeg invitere foreldre å ta kontakt med Frivilligsentralen og melde seg som frivillige vakter til noen av datoene. Vi kan ha det ekstra gøy sammen med barna, sier leder i Frivilligentralen, Erika Puziene.