Digitale kart over Herøy

kart_03
Nå kan du klikke deg inn på digitale kart over ulike deler av Herøy her på Herøyfjerdingen. Du finner dette under linken "Reguleringsplaner" i venstremenyen her.
Det er arealplanlegger Jonny Iversen som står bak opplegget.
 
Han gjør oppmerksom på at mange av kartene i dag ikke er av beste kvalitet og dette skal forbedres etter hvert.
 
Hensikten med tilbudet er at du kan se hva de ulike områdene av Herøy er og planlegges regulert til.
 
Prøv selv.
kart_03
Eksempel på et av de mange kartene du kan finne.

Annonser