Digital gudstjeneste fra Herøy kirke

Orgel

Søndag 31.januar kl. 12:00 er det klart for en ny digital gudstjeneste. Lokale sangere fra Herøykoret deltar.

Herøy kirke strømmer gudstjeneste på Facebook førstkommende søndag og lokale sangere fra Herøykoret under ledelse av organist Marija Druzijanic deltar.

Kirketjener Stig Edvinsen skal ikke bare ringe med kirkeklokken. Søndag er det også hans jobb å styre de tre forskjellige kameraene som er plassert i kirken. - Håpet er å gjøre strømmingen så interessant og levende som mulig, forklarer kirkeverge Bård Grønbech.

Det kan også gjennomføres begravelser med inntil 50 deltakere samt dåpsgudstjenester og vielser med 10 deltakere, idet det vil være mulig å gjøre avtale om strømming. Alle henvendelser om dette rettes til kirkevergen, tlf. 951 61 564.

På søndag er det Såmannsøndag – en av de tradisjonell store søndager i Åpenbaringstiden, og som vanlig er sokneprest Gunver Birgitte Nielsen liturg og predikant.

Salmene som skal synges til gudstjenesten søndag blir lagt på Herøy kirke sin FB-side lørdag, slik at alle kan være med på sangen. når Herøy-koret stemmer i søndag kl. 12.00.

 

Annonser