Dette er "5punkts-erklæringen"

afj_og_roy1_02
Dette er de fem punktene til samferdselssatsing som Dønna- og Herøypolitikerne er enige om. Dønna formannskap har i likhet med Herøy formannskap i dag enstemmig sluttet seg til de fem punktene.
Herøy formannskap vedtok i dag enstemmig å gi sin tilslutning til den felleserklæringen som gruppen bestående av ordførerne, opposisjonslederne og rådmennene fra Dønna og Herøy har jobbet fram.   Dønna formannskap møttes i dag på Vandve og gjorde i dag ved 15-tiden, i likhet med Herøy formannskap, et enstemmig vedtak om å gå for disse fem punktene som du ser her under:   PRIORITERING AV SAMFERDSELSLØSNINGER I DØNNA OG HERØY FELLESUTTALELSE DØNNA OG HERØY KOMMUNER.     Med bakgrunn i felles formannskapsmøte med Dønna kommune ble det enighet om at det skulle nedsettes en gruppe bestående av ordførerne, opposisjonslederne og rådmennene.   Denne gruppe skulle prøve å komme frem til et omforent forslag for framtidig samferdselssatsning i disse kommunene. I tråd med dette legger gruppen frem følgende forslag;    
  1. Kommunene viser til tidligere vedtak i kommunestyrene i Alstahaug, Dønna og Herøy om fastlandsforbindelse ”Dønna/Herøy- Alstahaug, FADHA, og sier seg tilfreds ved fylkesrådets vedtak om videre behandling av saken
  2. Kommunene krever at hurtigbåtforbindelsen, med bilførende hurtigbåt, mellom Dønna og Sandnessjøen i korrespondanse med fly sør/nord på morgenen snarest gjenopptas. . Det skal i tillegg jobbes med å skifte ut ”Dønna” med en ny bilførende hurtigbåt med kapasitet på minimum 16 pbe og som skal trafikkere området Sandnessjøen-Bjørn-Løkta-Nesna.
  3. Kommunene er enig om at dagens fergesamband mellom Løkta-Dønna-Sandnessjøen og Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik opprettholdes etter dagens opplegg der kapasiteten tilpasses dokumentert trafikkutvikling og behov fra næringslivet. Dette innbærer tilslutning til Vegvesenets forslag om en 50-bilers og en 30-bilers ferge på Søvik- Herøysambandet og en 90-bilers ferge på Dønna-sambandet. Alternativt kan det vurderes å fordele kapasiteten på Dønna-sambandet på to mindre ferger innenfor kostnadsrammen til den store fergen. Dette legges til grunn for den forestående anbudsprosessen.
  4. Kommunene vil ved første anledning prioritere en komplett opprusting av FV 828 fra Flostad til Bjørn til en fullverdig to-felts veg og omlegging forbi Aakvikfjellet.
  5. Kommunene går inn for at Nordlandsekspressen fortsatt skal ha sitt endepunkt i Sandnessjøen og at den skal anløpe Bjørn både på nordgående og sørgående rute.
    Herøy/Dønna 13.04.10     Ingunn Laumann       Arnt Frode Jensen    Ken Anfindsen       Vegard Dalen Ordfører                     Ordfører                   Opposisjonsleder    Opposisjonsleder   Tore Westin               Roy Skogsholm Rådmann                   Rådmann  
afj_og_roy1_02
Herøy formannskap var samstemmige i de fem punktene.

Annonser