Dette byr magasinutgaven på

magasinet_nr
Herøyfjerdingens magasinutgave for juli har fisker Asbjørn Olsen i Brasøy som hovedoppslag. Sistesiden er viet årets 50års-konfirmanter. Her kan de se hva vi ellers skriver om.
Magasinutgaven har blant annet disse oppslagene:   Spilte inn "Herøymarsjen". Herøy kommune har kjøpt inn et eksemplar av boka ”Dansetradisjonar fra Nordland og Troms” hvor ”Herøymarsjen” er beskrevet over hele 13 sider med ord og tegninger. I boka fortelles det (som mange nok allerede vet) at marsjen ble spilt inn på video. Magasinutgaven har navnene på de som deltar på videoen.

 Gammel kjærlighet ruster aldri

24. juni kunne Magnhild (79) og Odd Jakobsen (83) markere diamant-bryllup etter å ha vært gifte i 60 år. Men deres første møte kunne endt med et digert smell.


 Her er ”Herøyhavren”

Du visste kanskje ikke at en egen havre-art stammer fra Herøy? Men det medfører riktighet, kan Helge Lenning fortelle. Den såkalte ”Tenna-havren” ble dyrket fram på 1700-tallet i en tid det var vanskelig med mat og mange sultet i hjel.


 Og her er ”Tenna-potetene”

Vi er langt fra noen stor jordbrukskommune. Men vi har likevel jordbrukstradisjoner. På Tenna har det blitt dyrket fram to spesielle typer poteter, nemlig ”Kvit Tenna” og ”Thorvald”. Dagrun Grønbech forteller:


Sjøveien gjennom vikkje

I alle tider har det vært et sund like ved Karsvika i Herøy, (mellom Sør-Herøy og Høyskjæret) som ligger mellom Sør Herøy og Gotteløya. Gjennom dette sundet måtte man gå når man gikk inn Herøysundet til kirken eller videre til for eksempel Alstahaug. Her gikk sjøveien fra ytre del av kommunen, fra mye av Dønna som da tilhørte Herøy og til blant annet kirken som lå ved sjøen.

(Av Einar Johansen)


 Fine år som lærere på Seløy – for 60 år siden

Tre fine år som lærere på Seløy fra 1957 til 1960 har gjort at Gudrun og Arvid Kristensen bare noen år senere kjøpte seg feriehus på øya. Der lever de et aktivt liv, men kan også mimre over en tid da de som eneste lærere hadde 70 elever å holde styr på.


 - Med havet fullt av fisk

Asbjørn Olsen i Brasøy eier en av de siste store fiskerbåtene i Herøy. Den 60 fot store ”Sjøfisk” brukte i år bare 17 arbeidsdager på sjøen på å fiske opp kvoten på 81 tonn torsk og til høsten fører Asbjørn sin skute til Finmark med kveitegarn. – Havet er fullt av fisk, så jeg skjønner ikke at vi ikke får fiske mer, sier fiskebåtrederen.


 Jordrotter og hundeskatt

 I kommunens arkiv dukket følgende historiske perle opp: Et brev til landbruksdepartementet fra innbyggerne i Sandvær, der de forklarer hvorfor de mener seg unntatt hundeskatt. Innholdet i brevet gir et interessant innblikk i problematikken rundt vånden – og inndrivingen av kommunale skatter.

(Av museumsbestyrer Børge Evensen)


Hedret kirketjeneren

Disse pengene er øremerket nytt golf-utstyr, men du får bestemme selv hvor du vil kjøpe utstyret, sa kirkeverge Bård Grønbech humoristisk da menighetsrådet i Herøy i slutten av juli hedret kirketjener Stig Edvindsen.


"Rådmannen har ordet" og "Ordføreren har ordet".

Dette er det eneste fra magasinutgaven som blir gjengitt her på nettsiden.


50års-konfirmantene

Siste side er viet årets 50års-konfirmanter med navn på alle som møtte og vi har også med bilde av de samme konfirmantene tatt for 50 år siden utenfor Herøy kirke.


Menighetsbladet

I tillegg finner du Menighetsbladet med "Slekters gang" med døpte, vigde og døde i Herøy og "Kom til kirke" med oversikt over gudstjenestene.

 


Abonnement

Vi minner om at du må abonnere på magasinutgaven for å få den. Det koster 300 kroner i året for å motta de fem utgavene.

Du kan også gi abonnement på magasinutgaven i gave til noen du kjenner.

Neste magasinutgave utkommer 20. oktober, mens julenummeret kommer rundt 20. desember.

Ta kontakt med Herøyfjerdingen på telefon 91 37 82 43.

magasinet_nr

Annonser