Kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk, Morten Hanssen, kunne rapportere om et meget godt gjennomført prosjekt og var full av lovord om både hovedentreprenør GL Bygg og de andre som hadde vært involvert i prosjektet.

- Vi har hatt ferdigbefaring og overtakelse i dag og har fått et fantastisk bygg som er resultat av et "smykkeskrin" av et prosjekt. Det er veldig godt gjennomført fra start til slutt, og vi har hatt en entreprenør som er et eksempel til etterfølgelse. Hovedentreprenør GL Bygg har levert et kvalitetsmessig veldig godt produkt. Arbeidsleder Helge Vedvik i GL Bygg har sørget for at prosjektet har gått på skinner.  Så har kommunen hatt Kim Vegard Martinsen som innleid byggherreombud, og han har også hatt stålkontroll på prosjektet. Vi har hatt god oppfølging av entreprenør og god økonomistyring. Odd Arne Svinøy har også hatt veldig tett oppfølging i byggeprosessen og har hatt tett dialog opp mot entreprenør, og det gjør også at vi nå har et bygg som vi er godt kjent med. Dette gir en trygghet når det skal tas i bruk og settes i drift. Herøy kommune skal være stolt av bygget vi overtar og prosjektet som er gjennomført. Det gjenstår nå litt arbeid med uteområdet som må tas til våren, sa Hanssen til de som møtte opp under kakespisingen på rådhuset.

Etter det vi kjenner til gjenstår det nå ferdigmelding fra kommunen før bassenget kan tas i bruk. I tillegg må det selvsagt også på plass godkjente livreddere og nødvendige driftsrutiner. Mest sannsynlig vil dette være klart til skolen starter over nyttår. Det er selvsagt også et ønske at det nye svømmebassenget skal brukes utenom skoletiden, og dette kommer helt sikkert til å bli et tema når neste års budsjett vedtas den 12. desember i kommunestyret.

I forkant av årets siste kommunestyremøte den 12. desember er også de folkevalgte invitert til å få sett nærmere på det nye flotte bassengbygget.