Det nye svømmebassenget ble første gang prøvd ut i forkant av kommunestyremøtet 12. desember i fjor. Etter en innkjøringsperiode og gjennomført livredningskurs ble det i midten av januar tatt i bruk til svømmeopplæring i skolen.

Mange andre svømmeinteresserte er nå naturlig nok interessert i å ta i bruk det nye flotte svømmebassenget. I siste formannskapsmøte var derfor saken oppe til behandling.

- Jeg får nesten daglig spørsmål fra folk som spør om når vi får komme i bassenget for å svømme, sa ordfører Elbjørg Larsen under behandlingen.

Enstemmig vedtak
Etter en relativt lang debatt ble det til slutt gjort et enstemmig vedtak som slår fast at svømmehallen i størst mulig grad skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Vedtaket innebærer at bassenget skal holde åpent etter skoletid fire dager i uka fra tirsdag til fredag, samt tre timer annenhver lørdag. Kommunedirektøren delegeres til å styre driften og gjøre endringer ved behov. Det skal fremlegges driftsstatus/økonomi for kommunestyret i juni 2024, med eventuelle justeringer i budsjettet for første tertial.

Beate Mari Pettersen (Ap) la først fram et endringsforslag om at det skulle være åpningstid hver lørdag, men dette ble senere endret til annen hver lørdag. Det var punktet om lørdagsåpent som skapte mest debatt, og det meste handlet om hva det ville koste å holde oppe på lørdager og hvilke driftsmessige utfordringer dette ville innebære.

Krever innkjøring
Kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk, Morten Hanssen, hadde stor forståelse for at folk var ivrig på å ta i bruk det nye bassenget, men orienterte om at det alltid på slike anlegg kreves en innkjøringsperiode for å få alt til å fungere optimalt.

- Uavhengig av vedtak så vil det ta litt tid før man kan ta bassenget mer utstrakt i bruk. Skolelevene har tatt det i bruk og det fungerer veldig bra, men det gjenstår enda å få luket bort noen barnesykdommer på det tekniske anlegget. Helgedrift i kommunal regi vil utløse ganske mye når det det gjelder driftspersonell, rengjøringspersonell og badevakt. Ressurser i form av økonomi er jeg sikker på at dere kan hjelpe oss med, men ressurser i form av personell som skal ivareta dette har vi ikke i dag, sa Hanssen.

Saksframlegget frarådet åpningstid på lørdager, men flere av politikerne mente at det nok var mange som kunne tenke seg å bruke bassenget i helgene når de hadde bedre tid.

Ønsker å gå bredt ut
Ordfører Elbjørg Larsen tok til orde for at det er viktig å gå bredt ut og heller justere etter hvert hvis behovet endres.

- Jeg tror det er viktig at vi legger opp til tidspunkt der de aller fleste har mulighet til å bruke bassenget. Det er verre å kjøre på med tidspunkt som viser at bassenget ikke blir brukt, og at det da konkluderes med at behovet ikke er så stort likevel, sa Larsen.

Varaordfører Oddbjørn Lorvik (Ap) ville også høste erfaringer fra bruken, og syntes ikke det var spesielt ambisiøst å holde åpent annenhver lørdag.

–Skal vi skaffe oss erfaringer må vi ha lørdag med. De får det til andre steder, og da må vi også kunne klare det i Herøy. Hvis det ikke er satt av nok penger så får vi bevilge mer, sa Lorvik.

Vegar Dalen (Frp) var først innstilt på å følge kommunedirektørens forslag. Han hadde ikke noe problem med å støtte intensjonen fra Arbeiderpartiet, men argumenterte med at kommunen hadde en situasjon med vakante stillinger og mangel på arbeidskraft, og mente derfor det kunne være vel ambisiøst å få dette til.

- Man vet jo ikke dette før man har prøvd, men jeg er innstilt på å følge kommunedirektørens forslag, sa Dalen.

Jørn Moe (Herøy bygdeliste) var også først innstilt på å følge kommunedirektørens innstilling, men under avstemningen stemte han på lik linje med de andre representantene for Arbeiderpartiets endringsforslag.

– For å gi et signal om å være framoverlent og få mest mulig ut av bassenget kan jeg støtte forslaget, sa Moe.

Tre timer hver kveld
Driftsplanen til administrasjonen legger opp til at åpningstiden de fire kveldene skal være fordelt mellom lag og foreninger, og folkebad der det inngår familiesvømming. I utgangspunktet er det lagt opp til tre timers åpningstid hver kveld fra klokka 17.00-17.30. For de dagene som er satt av til lag og foreninger trengs det egen badevakt med livredningskurs.

Det er foreløpig ikke lagt opp til noen form for inngangsbillett for å bruke bassenget.

Trykk her for å se behandlingen av saken på Kommune-TV for Herøy kommune.

Kommende lørdag 10. februar er det planlagt livredningskurs for alle interesserte over 18 år.
Se egen sak

Se videosnutt fra markeringen av det nye bassenget i forkant av kommunestyremøtet 12. desember i fjor.