Det blir friluftsskoler i sommerferien i år også!

Friluftsskolen ingress

Friluftskolen er et fritidstilbud i sommerferien for barn og ungdom som dette skoleåret går i 4.-7. klasse i regi av Helgeland Friluftsråd.

På grunn av koronapandemien blir det ikke overnatting på årets friluftsskoler. Friluftskolene blir i år fire dager med ulike aktiviteter fra tirsdag-fredag i de ulike kommunene.

Et annet «koronatiltak» er at deltakerne i år må ha med all mat selv, og at det ikke vil bli lagt opp til felles matlaging.

Aktivitetene på friluftskolene handler om grunnleggende friluftsliv som eksempelvis kart og kompass, bruk av kniv og øks, bålfyring og bålvett, pakking av sekk, ferdsel ved vann og elver, bruk av naturens ressurser, bygging av naturleikeplass og det å trives ute i skog og mark.

Det koster kr. 1000,- å delta, men for barn fra familier med vedvarende lav inntekt er det tilbud om gratisplasser. Påmelding for Herøy og Dønna skjer digitalt ved å trykke her. Du kan også gå inn på www.deltager.no og søke opp «Friluftsskolen Helgeland» finne den aktuelle skolen du ønsker å delta på. 

Friluftskolene arrangeres i uke 26 i Vefsn og på Herøy/Dønna, og i uke 27 i Vefsn, Grane og Leirfjord/Alstahaug. Det er kun 15 plasser på hver friluftsskole, og det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder, så her er det viktig å være rask med påmeldingen hvis man vil sikre seg en plass på et av sommerens fineste arrangement.

Les mer om Friluftsskolen på www.friluftsskole.no.

Annonser