- Elevene har hatt som oppgave å utvikle og designe sin egen pizzaskjærer ut i fra sin egen hånd. De måtte tegne skisser og videreføre til ferdig produkt og har jobbet veldig bra nå i høst og vært skikkelig beviste på grep. De har bare hatt to timer per uke, og jeg synes de har jobbet veldig godt, sier lærer Odd-Inge Haraldsen.

Elevene har fått erfaring med å bruke håndverktøy som sag og fil, pussing med sandpapir, fra grovt til fint og til slutt erfare hvor viktig vannbeising er før en overflate behandles med lakk.

- Det er mye jobb med disse skaftene og de har brukt ett eller flere mørke materiale for å få et personlig preg på sin egen pizzaskjærer, avslutter lærer Odd-Inge.

De fine pizzaskjærerne skal ligge på utstilling på skolen en stund, før elevene får dem med seg hjem.