Innbyggere på Helgeland får en unik mulighet til å møte helsepersonell og ressurspersoner som kan gi veiledning og råd om demenssykdommer. Gjennom informasjonsstand, foredrag, bøker og filmer belyses tilbud som finnes for personer med demenssykdom og deres pårørende.

PROGRAM
Kl. 10.00:              Offisiell åpning av Demensdagen 2016.
                              
v/Siv Helen Sigerstad, varaordfører i Alstahaug. Musikalsk innslag ved Ensemble Helgeland.

Kl.10.30:               Kampen for å få hjelp og viktigheten av tidlig og godt samarbeid
                             
v/Jorunn Hov, førsteamanuensis Nord universitet, Sandnessjøen

Kl.10.30:               Høytlesing for barn i biblioteket

Kl.12.15 - 13.00:   "Toner fra et liv" - om musikkens betydning i et ekteskap der han er rammet
                              av demenssykdom v/Hilde Nilsen Brekke

Kl.13.00:               "Min elskede" Film kinoen (gratis)

Kl.14.30:               Om demens
                              Informasjon av og samtale med helsepersonell

Kl.15.30:               "The notebook" - Film i kinoen (gratis)

Informasjonsstand ved Demensteamene medlemmer i vrimleområdet utenfor kinosalen hele dagen.

Helsepersonell kan gi råd og veiledning om demenssykdommer.

Bok- og filmutstilling i biblioteket fra kl.10.00.

Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem Nordland, i samarbeid med demensteamene i HALD og Nesna, Nord universitet og biblioteket i Alstahaug.