Deltar i bosettingsprosjekt

formannskapet_02
Herøy kommune slutter seg til partnerskapsprosjektet "Folketallsutvikling og tilflytting". Det vedtok formannskapet tirsdag. I tillegg har kommunen eget prosjekt som heter "Økt Bosetting".
Herøy formannskap mener det er naturlig å knytte prosjektet "Økt Bosetting" opp til partnerskapsprosjektet "Folketallutvikling og tilflytting".   Nylig tilsatt prosjektleder for "Økt Boseting", Stig Nerås, skal være Herøy kommunes representant i partnerskapsprosjektet.   Herøy formannskap bevilget 30.000 kroner til partnerskapsprosjektet, som medlemskapet koster.   Rådmann Roy Skogsholm, som er saksbehandler på denne saka, skriver blant annet følgende: Kompetansesenteret for distriktsutvikling på Tjøtta har også meldt sin interesse for å være med. Det vil være hensiktsmessig å kjøre de overordnede tiltakene som analyser og generelle tiltak i dette fellesprosjektet.   Dermed kan vi ta disse elementene ut av vårt prosjekt og spare kostnader i forhold til budsjett. Dermed kan vi finansiere deltakelsen over allerede vedtatt budsjett.   Prosjektet er i regi av Helgeland Regionråd og Nordland Fylkeskommune.  

Helgeland Regionråd gjorde i sak nylig følgende vedtak:

 

Egenandelen til kommunene skal fordels likt på kommunene a kr. 30.000.

Hver kommune oppnevner en person med vara til å delta i arbeidsgruppen.

Prosjektstyret oppnemnder referansegruppen.

Daglig leder i HR har ansvar for den daglige driften av prosjektet, og har møte og talerett i styringsgruppen.

 

Helgeland Regionråd oppnevner prosjektstyret:

1. Sidsel Haraldsen, rådmann, Træna - vara Per Pedersen, Træna Næringsforum 2. Eldbjørg Larsen, varaordfører, Herøy - vara Knut Petter Torgersen, MoN KF 3. Tor Henning Jørgensen, Hald Iks – vara Anne Sissel jensen Hald Iks

     

 

formannskapet_02
Herøy formannskap i møtet 2. mars

Annonser