Det er Nordland Fylkeskommune som er oppdragsgiver for de tre sambandene der de nye fergene skal gå. "Herøysund" og "Tenna" skal gå på herøysambandet mens "Lovund" og "Husøy" skal gå på sambandene Stokkvågen - Lovund og Stokkvågen - Træna.

De nye fergene har en kapasitet på 50 personbilenheter og 249 personer og settes i drift 1. januar. Med de nye fergene vil Boreal ha seks ulike ferger på ulike strekninger i dette området. Fergene har utslippsvennlige dieselmotorer og dette i tillegg til skrogformen gjør at de blir betydelig mer miljøvennlige enn dagens ferger.

Ordfører Arnt Frode Jensen var tilstede under dåpen og var også toastmaster under den påfølgende middagen.

Må bare oppleves
- Dette arbeidet har pågått i så mange år og det at vi nå får to permanente ferger må bare fok få oppleve før de skjønner hvor bra det blir. Vi får en helt annen stabilitet med de to nye fergene. Ikke minst vil næringslivet få en mye større forutsigbarhet, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- Et lite skår i gleden er at ikke fergeleie nummer to er på plass. De nye anbudsrutene med den planlagte turen fra Herøy kl. 23.30 og Søvik kl. 00.00 kan derfor ikke kjøres i gang før dette er bygd, sier Jensen.

Tilstelning på nyåret
- Det er viktig at alle inviteres til å ta del i de nye fergene og vi planlegger derfor å invitere folk på en tilstelning på en av de nye fergene på nyåret. Vi satser også få utsmykket de nye fergene med kunst fra en lokal kunstner, avslutter Jensen.

Her kan dere se video fra dåpen av Herøysund og Tenna. Herøysund ble døpt av samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo og Tenna ble døpt av kantinemedarbeider og renholder i Boreal Ann Kristin Thomassen. Filmopptakene er gjort på mobiltelefon av Arnt Frode Jensen.