Det er Karin Christoffersen Våge som skal være instruktør for dansetilbudet. Hun kommer fra Levanger og flyttet til Herøy sammen med familien i januar. Hun har bakgrunn hovedsakelig fra moderne dans, med en 3-årig fagskole i dans og koreografi fra Oslo, og har også lærer-utdanning i blant annet kroppsøving.

- Målet for klassene som tilbys dette tilbudet denne våren er danseglede og mestring av å bevege seg variert og rytmisk til musikk, skriver Karin i et informasjonsbrev som allerede er sendt hjem med elevene fra skolen.

- Jeg har allerede vært rundt i klassene og da var det mange som var giret på å melde seg på. Jeg har stor lidenskap for dans og liker å være aktiv sammen med ungene og håper dette kan bli et permanent tilbud, sier Våge.

Prøveprosjekt
Dansetilbudet er i første omgang et prøveprosjekt som skal pågå til sommeren. Målet er å lodde stemningen for om det er interesse for et tilbud og så blir det deretter tatt stilling til om dette kan bli et permanent tilbud fra høsten.

To grupper
Prøvetilbudet gis til to grupper etter alder, der første gruppe består av de som går i 1. – 4. klasse mens den andre gruppa er forbeholdt de som går i 5. – 7. klasse. Det er først til mølla-prinsippet som gjelder, med 10 plasser i hver gruppe.

Her er en oversikt over de to gruppene:

Moderne 1: (nybegynner-klasse)

  • Aldersgruppe: 6 - 9 år, torsdager fra kl. 13.15 – 13.55 (40 min.)
  • Opplegget består av enkle dansekombinasjoner til kjent musikk, der målet er glede, mestring og godt samvær. Å opparbeide god koordinasjon, styrke- og kroppskontroll er også et fokus.

Moderne 2: (nybegynner-klasse)

  • Aldersgruppe: 10-12 år, fredager fra kl. 13.15 – 13.55 (40 min.)
  • Opplegget har base i moderne dans, men blander alt fra hip-hop til jazz og afrikansk dans.  Målet er å kunne mestre å bevege seg variert, og klassen henter inspirasjon fra nyere populærmusikk og artister.

Søk elektronisk
Karin har et håp om å komme i gang raskest mulig etter påmeldingsfristen som er 4. mars.
For å benytte seg av tilbudet må det søkes elektronisk på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her for å søke

Pris for å være med på prøvetilbudet er satt til kr. 500,- for et halvår.

Ønsker tilbudet velkommen
Kulturskolerektor Reidar Moursund er i dag den eneste ansatte i kulturskolen. Han sier til Herøyfjerdingen at han lenge har ønsket seg en medarbeider i kulturskolen som kan undervise i noe annet enn musikk.

- Karin tok kontakt med meg tidlig i januar og jeg tok umiddelbart dette videre med min overordnede som er kommunalleder 2, Geir Berglund. Han har nå funnet penger i budsjettet som kan brukes til en prøveordning. Dersom dette blir et populært tilbud får vi bare håpe at det blir mulig å videreføre tilbudet, sier Moursund.