Dansekurs i kulturskolen

Dilana Holstad

Dilana Holstad avsluttet nylig et dansekurs som instruktør for 18 elever i regi av Kulturskolen i Herøy.

Denne våren har Kulturskolen i Herøy hatt dansekurs som et av tilbudene, og instruktør har vært Dilana Holstad. Det har vært 18 elever som har benyttet seg av dette kulturtilbudet. Etter at restriksjoner ble innført som følge av koronapandemien, har de 18 elevene vært delt i fire grupper.

Sist fredag var det avslutning på dansekurset, og kulturskolerektor Reidar Moursund takket Dilana Holstad for den flotte innsatsen og overrakte blomster på vegne av kommunen. Den dyktige instruktøren fikk også et gavekort på. kr. 300,- som hun kan benytte på Brygga.

Moursund sa blant annet at kommunen vil prøve å engasjere Dilana til nytt dansekurs når høsten gjør sitt inntog, så da kan det bli nye muligheter.

 

Dilana Holstad
Danseinstruktør Dilana Holstad fikk blomster og gavekort av kommunen på fredagens avslutning. Her avbildet med Maja før dansetimen. (Foto: Reidar Moursund)

Annonser