Dagens lille fra økonomiplanen

2_befolkningsframskriving
Gjennomsnittalderen i Herøy er høyere og vokser raskere enn i landet som helhet. I 1995 var gjennomsnittalderen i Herøy 39, 6 år. Dette var vel to år over landsgjennomsnittet. 1. januar 2009 hadde gjennomsnittsalderen økt til vel 42 år.

Det er ikke spesielt lyse befolkningsutsikter vi stilles overfor i Herøy kommunes økonomiplan for 2011 – 2014, en plan politikerne i disse dager pløyer seg gjennom.

Mottrekk Men dette er prognoser for hva som vil skje dersom vi ikke gjør mottrekk, slik prosjekt ”Økt Bosetting” skal være.

14. desember skal kommunestyret vedta budsjettet for 2011 og nevnte økonomiplan.

Rådmann Roy Skogsholm mener Herøy på sikt vil få en stor utfordring innen omsorgssektoren.

Dobler sykeplassene - Fra 2018 får vi en kraftig stigning i antall personer over 80 år. Vi skulle hatt penger nå å avsette til en utbygging av boliger tilknyttet omsorgssenteret, sa rådmannen til Herøy eldreråd og la til:

- Rundt 2020 må vi låne kraftig for å bygge ut eldreomsorgen. Det vil innebære nesten en dobling i antall sykehjemsplasser, uttalte rådmannen. For rundt 2020 vil antall herøyfjerdinger over 80 år øke voldsomt.

Opplysningene kommer fram i Herøy kommunes økonomiplan for 2011 – 2014 som du også finner på kommunens nettside ved å trykke HER.

Eldrebølge Prognosene viser at antallet innbyggere over 80 år faktisk vil gå ned med rundt 10 prosent fra dagens nivå i perioden 2010 – 2020. Men gleden er kortvarig.

Fra 2020 vil antall herøyfjerdinger over 80 år vil øke med 45 prosent i perioden 2020 – 2030.

Samtidig vil det tynnes i den yngste aldersgruppen 0 – 5 år. Innbyggertallet for aldersgruppen 0-5 år i Herøy gikk nemlig ned med rundt 30 prosent i perioden 2000 – 2010.

Fortsetter Prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) antyder at denne utviklingen vil fortsette og at antallet herøyfjerdinger i denne aldersgruppen vil være redusert med ytterligere 20 prosent innen 2030.

Også innbyggertallet i gruppen for  skolepliktig alder (6 – 15 år), gikk ned med rundt 30 prosent i perioden 2000 – 2010. Prognosene til SSB spår at elevtallet i Herøy vil være ytterligere redusert med 23 % (et samlet elevtall på 127) i 2030.

16 – 19 år Når det gjelder innbyggere i aldersgruppen 16 - 19 år har den faktisk økt i perioden 2000 – 2010, men toppen av kurven var i 2007 og i 2014 vil vi være på samme nivå som i år 2000.

Prognosene til SSB beskriver en videre utvikling der innbyggertallet i denne aldersgruppen vil være redusert med 42 prosent i forhold til nivået i år 2000 i 2030.

Yrkesaktive Sett i forhold til landet som helhet har Herøy hatt en negativ utvikling i antall innbyggere i yrkesaktiv alder de siste åtte årene.

Mens antall innbyggere 20 – 66 år økte med 10,8 prosent på landsbasis i perioden 2000 – 2010, ble samme aldersgruppe redusert med 12,4 prosent i Herøy i samme periode.

364 færre i 2030 Prognosene til SSB anslår at utviklingen av innbyggertallet i yrkesaktiv alder i Herøy vil bli redusert med samme takt som samme aldersgruppe øker på landsbasis i perioden 2010 – 2030.

Antallet herøyfjerdinger i yrkesaktiv alder vil i 2030 være redusert med rundt 32 prosent i forhold til nivået i år 2000.

Dette utgjør en reduksjon i antall innbyggere i aldersgruppen med 364 i perioden 2000 – 2030.
2_befolkningsframskriving
Befolkningsframskrivingen antyder at vi vil være 1520 herøyfjerdinger om fire år. Men det tar utgangspunkt i at vi bare er 1607 ved kommende årsskifte.

Annonser