Dårlig tannhelse hos unge i Herøy

byrkjeflot
Barn og ungdom i Herøy ligger helt i bunnen på Sør-Helgeland når det gjelder tannhelse hos unge. Overtannlege Lars Inge Byrkjeflot sier at tannhelsen har som mål å få til et godt samarbeide med foreldre og skole og få tannpuss inn i barnehagen.
Tannhelsen til barn og unge i Herøy har over flere år vært meget dårlig. Og nye tall for 2007 viser at Herøy fortsatt ligger helt i bunnen på Sør-Helgeland.

Overtannlege for Tannhelsetjenesten på Sør-Helgeland, Lars Inge Byrkeflot, sier at årsaken til denne situasjonen ikke er helt enkel.

Målt alle 5-, 12- og 18-åringer - Vi vet at årsaken ikke skyldes mangel på tannlege. God tannhelse skapes i heimen, skolen og barnehagen. Det er her gode holdninger og vaner skapes, sier overtannlege Byrkeflot til Herøyfjerdingen.

Tannhelsetjenesten på Sør-Helgeland har gjennom flere år målt tannhelsen til alle 5-, 12- og 18-åringene på Sør-Helgeland. Og statusen til de unge i Herøy har i flere år ligget på bunn, sammmenliknet med jevngamle i andre kommuner.  

- Hvis man ser Helgeland som helhet, så har 20 prosent av alle 18-åringer aldri hatt hull i tennene.

For Herøy er det bare 8 prosent av 18-åringene som aldri har hatt hull, sier overtannlege Lars Inge Byrkjeflot og legger til at det er i denne aldersgruppen forskjellen er størst mellom Herøy og de andre kommunene.

I 2002 gjennomførte Tannhelsetjenesten et prosjekt på Dønna hvor tannpleier Bjørg Bjørne fikk som oppgave å gå ut i barnehagene for å få inn tannpussingen som vane.

Prosjekt på Dønna ga bedring - Det handler om å få inn tannpuss som rutine etter spising, på samme måte som vi vasker hendene etter  toalettbesøk. Bjørg Bjørne fikk også til godt samarbeid med helsesøster og skole.

Resultatet ble en stor forbedring, selv om ikke Dønna gikk helt til topps hva tannhelse angår. Men fortsatt er situasjonen i Dønna bedre enn i Herøy, sier Byrkeflot videre til Herøyfjerdingen.

For den yngste gruppen som er målt - 5-åringene - er 80 prosent av 5-åringene i Dønna uten hull, mens 75 prosent av 5-åringene i Herøy var uten hull i fjor.

Tannpuss inn i barnehagene Målet med å få tannpussingen inn i barnehagen er slett ikke å ta ansvaret fra foreldrene. Tvert imot. Det er i heimen ansvaret skal ligge.

Tannpussinga i barnehagen skal derimot være med på å leke inn den gode vanen og skape gode holdninger.

- I løpet av 10 år håper vi å ha fått inn tannpuss i alle barnehager på Helgeland, sier Byrkjeflot, til Herøyfjerdingen.

Ikke søtt støtt Hva kan vi gjøre for å bedre på den dystre statistikken? - Det er egentlig enkelt: Pusser man tennene morgen og kveld og får dette inn i oppdragelsen er mye gjort. Foreldrene må hjelpe barna sine med tannpussingen opp til de er 10 - 11 år gamle.

Man bør ha en restriktiv målsetting, nemlig ikke å få hull. Man må bygge inn tannpussvanen hos barn. Er det tillatt av og til, BLIR det lov.

Det som er ønskelig er at det skal være utenkelig å legge seg uten å pusse tennene først, sier Byrkjeflot.

Kort oppsummert: - Puss morgen og kveld - Foreldrene må hjelpe ungene med tannpussen - Ikke spise søtsaker i tide og utide: Ikke søtt støtt!

Fluor - Og, sier Byrkeflot, har man først hatt hull i tennene, SKAL man ha fluor-tilskudd, avslutter overtannlege Lars Inge Byrkjeflot.
byrkjeflot
Overtannlege Lars Inge Byrkjeflot.

Annonser