Dåp av Apollon – nytt fartøy for miljøvennlig avlusing av laks

Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm_flaskekasting

Tirsdag 13. juni var det åpen dag på Seløy Sjøfarms landbase på Svennholmen på Herøy. Anledningen var at det nyetablerte Herøy-selskapet Hydro Fish Care AS hadde dåp av sitt fartøy Apollon. 

Fartøyet har tilhold i Herøy og skal bekjempe lakselus uten bruk av kjemikalier med et system som kalles Hydrolicer. Hydrolicer bygger på en teknikk som benytter kun vannstrøm fra sjøvann og ingen medikamenter for å fjerne lusa fra fisken.

Investering på rundt 70 millioner kroner
Investeringen er på rundt 70 millioner kroner og så langt er fire ansatte rekruttert til firmaet Hydro Fish Care AS. Etter planen skal ytterligere to personer på plass når anlegget settes i full drift. Det vurderes også å bygge enda et servicefartøy med like mange ansatte.

Gudmor var Kristin Ottesen, veterinær og daglig leder i HaVet. HaVet har veterinærmedisinsk spesialkompetanse på fiskehelse, velferd og smitteforebygging og leverer tjenester til produsenter av smolt, matfisk, rensefisk og kultiveringsfisk fra Nord-Trøndelag til Bodø.

I lettskyet vær var det servering ute for alle som hadde anledning til å besøke det nye fartøyet. Blant gjestene var ordfører og rådmann i Herøy kommune, samt alle oppdretterne som hadde gått sammen om å etablere det nye selskapet.

Hydro Fish Care AS eies av Lovundlaks fra Lurøy, Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks, Herøy Servicebåt og Sea Server fra Herøy, og LetSea fra Dønna kommune. Selskapet har i dag ansatte fra Herøy, Sandnessjøen og Leirfjord kommune, og skal drive avlusing av laks primært på Helgeland, men også nord og sør for denne regionen.

Lange tradisjoner på Seløy
Daglig leder Tommy Ole Olsen ønsket velkommen og sa han var glad for at oppdretterne hadde gått sammen om denne etableringen. Tommy mente det var en fin plass å ha dåp og kom inn på at det var lange tradisjoner for gründervirksomhet i Seløy.

- For 100 år siden var det seks sildemottak på Seløy og for 30-40 år siden var det seks oppdrettsselskap. I dag er det tre selskap som har fem konsesjoner og drifter syv konsesjoner. Det er derfor en lang tradisjon for oppdrettsindustri i området, som også er et godt utgangspunkt for det nystartede selskapet.

- Det er en krevende oppgave å bekjempe lakselus og samtidig ta vare på laksens helse og velferd. Vi har valgt Hydrolicer, en metode som ikke benytter kjemikalier men som behandler laksen med en sjøvanns-strøm. Vi håper dette skal vare et godt bidrag til å holde nivået av lakselus nede, sa Olsen.

Eget dikt til «Apollon»
Kristin Ottesen åpnet dåpen med et dikt hun hadde tilegnet Apollon, og gjennomførte dåpen på tradisjonelt vis med lykkeønskninger og en flaske champagne mot skutesiden. Riktignok gikk ikke dåpen helt etter planen. Etter hele tre forsøk uten at den gjenstridige flaska nektet å knuse tok gudmoren saken i egne hender og knuste flaska med et velrettet slag mot skutesida.

Ordfører Arnt Frode Jensen gratulerte deretter det nye selskapet og ønsket det nye selskapet velkommen til kommunen.

- For en ordfører er det særdeles hyggelig at næringslivet gjør investeringer og skaffer flere arbeidsplasser til kommunen. Den andre siden er at dette er et samarbeidsprosjekt utover kommunegrensen og dette setter jeg umåtelig pris på.

- Nå er det slik at jeg også er Seløykar og jeg har fulgt oppdrettsnæringa gjennom mange år og jammen har det vært mange nedturer. I de seinere årene har det imidlertid vært en voldsom opptur og da er det viktig at man investerer i det som kan trygge næringen. Er det noe som kjennetegner Herøyfjerdingene så er det at de har startet med to tomme hender og skapt sine egne arbeidsplasser, sa Jensen.

Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm_flaskekasting
Gudmor Kristin Ottesen kaster den gjenstridige flaska mot skutesida.
Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm_folk på kaia
Daglig leder og en av eierne i Seløy Sjøfarm AS Jan Erik Jakobsen i samtale med ordfører Arnt Frode Jensen og Vegar Dalen som er ansatt i Seløy Sjøfarm.
Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm_Tommy
Tommy Olsen er daglig leder i Hydro Fish Care AS og holdt en flott tale til forsamlingen.
Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm_blomsteroverrekkelse
Ordfører Arnt Frode overrakte en flott blomsterdekorasjon laget av Tommy Eide på ETCETERA fra kommunen til bedriften.

  1 / 12 
 
Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm 
Dåp av Apollon på Seløy Sjøfarm
Daglig leder og en av eierne i Seløy Sjøfarm AS Jan Erik Jakobsen i samtale med ordfører Arnt Frode Jensen og Vegar Dalen. Dalen er ansatt i bedriften.
 


Annonser