Fra 1. april overtok Torghatten trafikkselskap operatøransvaret for sambandet. Etter planen skulle MS «Liv Grannes» vært i drift fra siste halvdel av mars, men på grunn av koronapandemien ble båten forsinket fra verftet og ble levert i begynnelsen av mai. Etter en del testkjøring er den nå endelig på plass i rute mellom Sandnessjøen, Herøy og Vega.

Da båten la til kai på Flostad om ettermiddagen var ordfører Elbjørg Larsen på plass og ønsket den nye båten velkommen. De mange pendlerne og skoleelevene som kom på land på Flostad var fulle av lovord om den nye båten. Ordfører hadde også med seg en liten blomsterhilsen til skipper Kurt Karlsen som hun overrakte under en kort omvisning.

Godt tilpasset både passasjertrafikk, fraktbehov og turistnæring
Den nye båten er godt rustet for å ivareta både passasjertrafikk og varetransport. Den er godt utrustet med stor bagasjeplass, og den har også egne smarte løsninger for å frakte kajakker og sykler i forbindelse med turisttrafikken. Nybåten er også godt tilrettelagt med flere heiser og landganger for å ivareta folk som er avhengig av rullestol.

Gratulerer til alle
Ordfører Elbjørg Larsen er svært fornøyd med den nye båten. Hun har selv vært pendler i mange år og har i mange perioder opplevd at det har vært store utfordringer med hurtigbåtforbindelsen til Sandnessjøen. Hun mener derfor at det er fullt fortjent med ny båt, og gratulerer alle med at man nå har fått en moderne og tidsriktig båt som er tilpasset alle behov.

Nordland fylkeskommune gratulerer
- Nordland fylkeskommune ønsker å levere et best mulig hurtigbåttilbud for de midlene man har til rådighet. Da er det en stor glede å kunne sette inn en helt ny båt med god komfort for både passasjerer og mannskap.

- Nordland fylkeskommune gratulerer med dagen og ønsker MS Liv Grannes et trygt og godt liv på Helgelandskysten, opplyser rådgiver Ray Borkamo i Nordland fylkeskommune.

Den nye båten har en del utfordringer med en del kaianlegg når den skal legge til når det er fjære sjø. Det må derfor gjøres en del tilpasninger med blant annet kaia på Langøya i Sandvær slik at dette problemet blir løst.

En av tre
«Liv Grannes» er en av tre hurtigbåter som Brødrene Aa AS bygger for fylkeskommunen. Den første, «Fredrikke Tønder-Olsen», ble satt inn mellom Sandnessjøen og Husøy i slutten av februar mens den den tredje, «Sigrid Sigurdsdotter», blir levert i slutten av juni og skal gå mellom Brønnøysund og Vega.

Liv Grannes
Båten er oppkalt etter motstandskvinnen Liv Grannes som det nylig er laget film om. 

Liv Elisabeth Grannes (1918–2004) var en aktiv motstandskvinne i Milorg og agent i den britiske, hemmelige militærenheten Special Operations Executive (SOE) under andre verdenskrig. Som kontordame ved politikammeret i Mosjøen hadde hun tilgang til dokumenter og muntlig informasjon som var viktig for motstandsarbeidet. Hun utstedte falske pass og sørget for at dokumenter «forsvant». Hun hjalp også med å holde motstandsfolk skjult og deltok aktivt i meldingstjeneste til fordel for Milorg og SOE. Hun ble tildelt den britiske George Medal for sin innsats.
Kilde: Wikipedia