Kobbvåglaks vant pris av fôrselskap

Pris til Kobbvåglaks_på basen

Oppdrettsselskapet Kobbvåglaks fra Seløy mottok nylig en pris for best tilvekst, best fôrutnyttelse og høyest overlevelse fra fôrselskapet Ewos.

Fôrselskapet Ewos delte fredag 10. januar pris til de som mater og passer på fisken i merdene under en festmiddag i Tromsø. Kobbvåglaks stakk av med en av fire priser blant de 68 lokalitetene som deltok i konkurransen. Til sammen utgjør dette rundt 60 millioner fiskeindivider.

Konkurransen heter VINN ble arrangert i januar i år for ellevte gang på rad av fiskefôr-produsenten Cargill Aqua Nutrition, som eier Ewos-navnet. Den retter seg mot folk som jobber på anleggene og som til daglig sørger til gode produksjonsresultater.

Konkurransen heter «To regioner og to klasser» og det kåres vinnere for området Finnmark og Troms i tillegg til Nordland og Trøndelag.

To klasser
Det opereres med to klasser der Kobbvåglaks vant prisen for Nordland og Trøndelag for beste ettårig vårfisk som ble satt ut våren 2019. Dette er fisk som har gått over ett år i settefiskanlegg før den settes ut på vårparten. Betegnelsen er 19 G S1 (19-generasjonen smolt ettåring).

Den andre klassen er laks som ble satt ut høsten 2018, såkalt nullåring fisk som ikke har fylt ett år fra klekking til utsett. Betegnelsen er 18-generasjonen smolt nullåring (18 G S0)

Vinnere kåres ut fra best tilvekst, best fôrutnyttelse og høyest overlevelse. Tilvekst og fôrutnyttelse er blant de viktigste biologiske måleparameterne for havbruk. I tillegg er overlevelse viktig fordi den virker direkte inn på lønnsomheten, og er en viktig indikator på fiskevelferd.

- VINN framhever gode produksjonsresultater og oppdrettere som daglig jobber med fisken for at den skal leve et godt liv i merdene, heter det i utlysningsteksten.

Det var Jan Terje Mikalsen og lokalitetssjef Frode Mathisen som tok imot prisen. Det er forøvrig andre gangen bedriften vinner denne prisen.

Kobbvåglaks har i dag seks ansatte og ble startet som en familiebedrift i 1979 av Gunnar Jan Mikalsen. I 1985 ble bedriften omgjort til aksjeselskap. Med seg i firmaet har han nå sønnene Tom Erik og Jan Terje. Fram til 2010 driftet selskapet en konsesjon. I 2011 ble det tatt i bruk en ny konsesjon til og da begynte Jan Terje og Frode i selskapet. Tom Erik har vært med en lengre periode.

Satser på miljø
I 2013 fikk ble bedriften bygd ut og omorganisert med egen fôrflåte. I dag har de to slike flåter i drift. I det siste har de investert i en kraftig batteripakke på en av flåtene for å få ned dieselforbruket som et ledd i å bli mer miljøvennlig.

Pris til Kobbvåglaks_Jan Terje med sjekken
Her er Jan Terje under overrekkelsen av prisen i Tromsø. (Foto: Foto: Lars Aake Andersen /Cargill)
Pris til Kobbvåglaks_på basen
Her er fire av de ansatte samlet på basen på Seløy. Fra venstre: Frode Mathisen, Jan Terje Mikalsen, Øyvind Isaksen og Kenneth Pettersen.
Pris til Kobbvåglaks_anlegg
Her er ett av anleggene til Kobbvåglaks.
Pris til Kobbvåglaks_på merder2
Ute ved laksemerdene. (Foto: privat)

Annonser