Humørsprederne ved Herøy skole har blitt lagt merke til over hele landet og blitt viet mye oppmerksomhet både i aviser, radio og TV. Prosjektet startet i 2009 og er et samarbeid mellom omsorgssenteret og skolen, der målet har vært å gi elevene innsikt og forståelse av livet på omsorgssenteret.

Humørsprederne går nå i 8. klasse og lærer Ann-Kristin Lenning forteller at de denne gangen hadde lyst til å invitere beboere fra omsorgssenteret i skolen.

- Under arbeid med skriving som satsingsområde fant på at de ville invitere beboere på omsorgssenteret til skolen.

- Vi prøver ut en metode som heter kafédialog. Metoden går ut på at vi ved hjelp av samtaler under en «kafe» skal komme fram til et skriftlig materiale. Det skal være en sekretær som skriver ned det som kommer fram i samtalen. Temaet for samtalene er hvordan det var på skolen i tidligere tider,

- For å være litt mer forberedt har elevene forberedt 20 spørsmål selv om dette ikke er vanlig når denne metoden benyttes. Målet er at samtalene skal få i gang tankeprosesser hos elevene og få de til å reflektere over hvordan det var tidligere på skolen. Det ferdige produktet skal ende opp i ei skriveutstilling på Herøy omsorgssenter, sier Lenning.

Må finne på nye ting
Lenning skryter av et fantastisk samarbeid med Herøy omsorgssenter om skolens «humørspredere».

- De er alltid positive og jeg synes det er sporty at noen av beboerne tar turen til skolen. Jeg har inntrykk av at de fleste synes det er artig å møte ungdommen. Elevene har selvsagt blitt eldre siden de gikk i 1. klasse og da er det viktig at vi finner på noe som passer for dem. Vi må ta hensyn til at de er forskjellige og at noen også er blitt mer beskjedne med årene, sier Lenning.

Silje Sandstrak er den som tok med seg beboerne fra omsorgssenteret i eldrebussen. Hun forteller at det i starten var litt styr for å få overtalt en del av dem til å bli med til skolen, men etter at de først kom i bussen så gikk det greit. 

Nominert til «Døråpneren»
Herøy skoles humørspredere er etter det vi kjenner til nominert til Nordland fylkes tilgjengelighetspris «Døråpneren» for 2016. Det er rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som siden 1995 har tildelt prisen årlig til en person eller organisasjon som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Prisen har som formål å gjøre et hvert miljø tilgjengelig for funksjonshemmede.