Det er ikke alle forunt å komme mellom to permer. Livshistoriene til hundre norske kvinner er nå samlet i en praktbok som på mange måter kan omtales som et oppslagsverk i kvinneliv og livsmangfold. Kvinner over 70 år fra både bygd og by, kyst og dal og fra nord til sør i Norge, har fått anledning til å fortelle om sin barndom og drømmer for realiseringen av det livet de har levd. Tolv kvinner fra Helgeland har fått anledning til å berette om familieliv, arbeidsoppgaver og omsorgsansvar for både folk og fe. Blant disse er Aase Hansen (f. 1922) fra øya Tenna i Herøy kommune.

Bakgrunnen for boka
I anledning 20-års jubileet for etableringen av Kvinnemuseet i Kongsvinger, kan museet presentere en innholdsrik bok med fortellinger om kvinners hverdagsliv. Ideen til boka ble lansert av daværende museumsdirektør Kari Sommerseth Jacobsen. For å realisere prosjektet søkte hun samarbeide med Helgeland Museum, Trondheim kunstmuseum, Norsk filminstitutt, Bergen Museum, Glomdalsmuseet og Gjenreisingsmuseet i Finnmark og Nord-Troms. Disse fikk da ansvaret for å finne kvinner som ville være interesserte i å delta i samtaler som i dag er arkiverte ved Kvinnemuseet. Boka representerer i så måte en nasjonal skatt. Den er blant annet støttet av Fritt Ord og har fått midler fra Dagrunn Grønbechs legat.

Hva handler boka om?
Gjennom timelange samtaler og intervju har kvinnene fortalt om sine oppvekstvilkår, muligheter for utdanning og yrkesvalg, i tillegg til familielivet. Kvinnene er blitt utfordret til å fortelle om sine drømmer for framtida da de var unge, om sine forbilder og hva som har vært viktige verdier og faktorer i deres liv. Selv om det for dem i ungdomstiden ikke fantes så mange muligheter for kvinner til å velge selv, har mange av kvinnene realisert et utall av sine drømmer. Kanskje da spesielt etter at småbarnsfasen var over. Her møter vi kvinner som med tilfredshet kan se tilbake på et liv der de har ytt sitt beste, og da ofte i forhold til omsorgen for andre, mer enn ut fra hensynet til seg selv. I boka møter vi Aase Hansen fra Herøy, i likhet med Liv Ullmann, Lucy Smith og Anja Breien, for å nevne noen.

Lansering
Boka har vært lansert flere steder i landet. Ved lokalmuseet i Nesna som er en del av Helgeland Museum, var det under boklanseringen omlag 40 frammøtte. Her fikk vi en flott presentasjon av boka. I tillegg til enkel servering og visesang, fikk vi møte fem av kvinnene som er med i boka og oppleve noe av deres rike erfaringskunnskap. I tillegg fikk vi illustrert samfunnsendringer fra en tid der ekteskapet for kvinner var en viktig forsørgingsform og til at kvinner i dagens samfunn kan velge utdanning og yrke. Kvinnene vi møtte hadde opplevd krigsårene med stor usikkerhet og varemangel. Som nygifte og i familiens småbarnsfase, måtte de håndtere store utfordringer og ta ansvar for familien og husdyrholdet mens mannen for eksempel var på vinterfiske i Lofoten eller drev med fraktebåt, slik Aase Hansens mann gjorde.

Boka gir en beskrivelse av samfunnsutviklingen fra 1920-årene og fram til i dag og er forfattet av Kari Gjerstadberget. Den er svært leservennlig med tanke på alle, uansett alder og kjønn.

Tekst og bilder: Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech