Herøyfjerdingen var innom butikken på Seløy fredag 8. mai, samtidig som en munter gjeng var samlet på butikkens flotte kafferom. Hver fredag har butikken og de butikkansatte en flott tradisjon om at de henter de eldre rundt omkring på Seløy og Staulen. De som blir hentet kommer på butikken og handler, og før de drar hjem er de innom kafferommet og drikker kaffe og prater kjenning.

I tillegg til de som blir hentet er det selvsagt også andre, både yngre og eldre som benytter anledningen til å slå av en prat over en kopp kaffe og noe å bite i.

Rask innsamlingsaksjon
Det var Frank Karlsen og Atle Eide Larsen som tok initiativ til å samle inn penger til en egen hjertestarter på Seløy. Innsamlingen skjedde som en dør-til-dør-aksjon og i løpet av en knapp uke hadde de samlet inn nok penger til å kjøpe inn en hjertestarter.

Hjertestarteren er nå på plass på kafferommet på «Coopen» som var en naturlig plassering i og med at dette er bygdas faste møteplass.

Kurs for alle
Det er viktig at flest mulig er i stand til å buke hjertestarteren hvis det skulle bli behov for det og derfor inviteres nå folket på Seløy og Staulen til kurs den 27. mai på ungdomshuset på Seløy.

- Kurset starter klokken 18.00 og alle er hjertelig velkommen. Kurset dekkes av de innsamlede midlene og resten av overskuddet går til ungdomslaget på Seløy, sier Kirsti Karlsen til Herøyfjerdingen.