Selskapet har som formål å utvikle reiselivsnæringen i regionen, og annet som naturlig faller sammen med dette. Det skal også kunne yte administrative tjenester, markedsføringstjenester og andre oppgaver overfor aksjonærer og andre oppdragsgivere.

Stig Neraas er nå på plass i full stilling som daglig leder for «Ut i Øyan» etter at selskapet har fått tilskudd fra Innovasjon Norge, ulike bedrifter i tillegg til Herøy og Dønna kommune. 

Neraas forteller at det til nå er 17 bedrifter som er aksjonærer i selskapet.  Dette er både rene reiselivsbedrifter og andre næringer som nyter godt av turiststrømmen. Neraas oppfordrer personer og bedrifter som ønsker å bli medeier i Ut i Øyan AS å ta kontakt. Sammen er vi sterke nok til å bli en synlig aktør i markedet.

- Vårt hovedfokus er å markedsføre bedrifter i Herøy og Dønna og de to kommunene. Vi vil ta i bruk mange ulike virkemidler i dette arbeidet, forteller Stig Neraas.

Neraas sier at de legger stor vekt på å bruke sosiale medier for å nå fram til mest mulig folk. Det legges blant annet jevnlig ut flotte bilder på Facebook fra ulike steder i de to kommunene i tillegg at det fristes med ulike tilbud.

Over 100 000 treff på tre dager
- Vi har i dag over 7000 følgere på vår Facebook-side UT I ØYAN - Herøy og Dønna og startet en kampanje forrige fredag der vi hver uke framover vil presentere en av «Ut i Øyan» bedriftene og samtidig trekke en premie til en av de som har delt saken.

Først ut var Augustbryggo på Seløy der det ble lokket med en romantisk helg for to med både overnatting og tilhørende middag. Det var utrolig å se at det i løpet av bare tre dager var over 100 000 personer som hadde sett saken, forteller Neraas.

- Ettersom kampanjen vil presentere Ut i Øyan og en ny bedrift hver eneste helg fram til sommeren så mener vi at det etter hvert vil bli mange som vil kjenne til bedriftene og Herøy og Dønna som et attraktivt reisemål, fortsetter Neraas.

Opplevelsesprodukter
Neraas forteller om at en av de viktigste oppgavene for selskapet er å få sydd sammen ulike pakker med opplevelsesprodukter som de kan selge til turistene.

- Slike pakker er viktig å ha på plass når turistene etterspør hva de kan oppleve hvis de kommer hit. Det kan være en eller flere bedrifter som deltar på et opplegg og målet er å få pakker som passer for alle typer turister.

- Mens noen ønsker å padle i kajakk er det andre som kanskje ønsker seg en matopplevelse, kunstnerisk opplevelse, historisk innblikk, fisketur eller en sykkelferie der alt er tilrettelagt, sier Neraas.

Hjemmeside og brosjyre
Stig Neraas forteller at det arbeides med en ny portal eller hjemmeside for «Ut i Øyan» som de håper å få ferdig før sommeren. Dette skal bli en veldig ryddig portal som vi har store forhåpninger til.

- Vi utarbeider også hvert år en brosjyre som legges ut på mange ulike steder der turister og andre folk ferdes. Brosjyren er blitt populær så at opplaget økes med 50 prosent for 2015. Frist for å melde inn endringer eller ny informasjon er satt til 1. mai, sier Neraas.

Trykk her å lese brosjyren som ble laget for 2014.

Bakgrunn
Herøy kommune har sammen med Dønna siden 2007 etter konstituerende møte i «Attraksjonsvei i Hald-regionen» deltatt i satsningen og prosjektet som etter hvert fikk navnet «Ut i Øyan».

Prosjektet ble styrt av det interkommunale selskapet HALD IKS til det ble nedlagt i 2011. Det ble da opprettet en styringsgruppe med representanter fra Herøy og Dønna kommune, bedrifter i kommunene i tillegg til Kystriksveien Reiseliv.

«Ut i Øyan AS» ble stiftet 28. april 2014 og Stig Neraas er valgt som daglig leder. Styret består av leder Tor Henning Jørgensen og styremedlemmene Åshild Elisa Kittelsen, Susanne Solfjeld fra Dønna og Trond Harald Olsen og Tommy Eide fra Herøy.